NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2011-12-31, 18:17
Hej Folke,
 
Vilket fantastiskt fynd!!!
 
Onekligen skulle denne Claus Borgemester passa väl in som den gäckande fadern till Margareta och Cecilia Clausdotter (vars barn senast på 1620-talet kallade sig Brun).
 
Kanske blir 2012 det år då denna gåta äntligen får sin lösning?
 
Är denne Claus känd ifrån borgmästarelängden? Och vem blev hans efterträdare?
 
Kanske blev hans änka ”konserverad” på samma sätt som skedde bland präster, och systrarnas styvfar således står att finna i borgmästarlängden?
 
En sak som jag funderar på är dock hur denne Claus, om han var inflyttad till Marstrand, i så unga år lyckades bli stadens borgmästare?
 
Kanske var hans förmodade systrars giften nog: Birgitta Povelsdotter Brun var ju gift med Peder Knudsen Månesköld i Olsnäs och Åkervik och systen Sidsel Brun var gift med Knut Bildt i Morlanda?
 
Eller kanske hade han själv gift sig till sitt ämbete, rentav med en kvinna av adlig börd?
 
Släktens medlemmar förde ju under 1600-talet och början av 1700-talet en vapensköld med en lilja ovanför en ros. Som exempel kan nämnas den Margareta Torgersdotter vars vapen finns på kyrkbänken i Norums kyrka jämte årtalet 1650 (samma vapensköld fanns f ö på det täcke ”af gulldh” vilket - förutom ”gambla breef” - uppvisades år 1701 i Uddevalla rådhusrätt i samband med begäran om bördsbrevet: ”hwilket i sig innehåller en blåå Lillja, ock en hwijt roos”).  
 
Detta vapen motsvarar ju inte det vapen (en fläkt örn) som fördes av släkten Brun till Vä, men kanske var det mödernesläktens vapen?
 
Adelsmannen Tormod Matsen till Ström i Hjärtum socken förde nämligen, enligt ett tidigare inlägg här på Anbytarforum, vid kungahyllningen år 1591 en lilja i vapnet där det kan vara något under! Kanske detta ”något” kan vara en ros, och således Claus Borgemester var ingift i denna släkt?
 
Kanske hans självmord gjorde hans hustrus vapensköld mer attraktiv för ättlingarna? Man kanske skämdes över honom?
 
I alla händelser följde inte vapenskölden med släkten Torgersson. I tullräkenskaperna för Marstrand år 1628-29 fann jag nämligen Erik Torgerssons sigill (jag mailar gärna en kopia till den intresserade). Detta förefaller tämligen borgerligt, med ett ”ET” i centrum, även om det även möjligen innehåller en bild som ser ut som ett timglas). Någon lilja över ros är det i alla händelser inte!
 
En annan ledtråd, som inte heller följts upp ordentligt, lämnas i Uddevalla rådhusrätts protokoll av den 4 maj 1701 i samband med begäran om bördsbrev för Jochum Torgersson Bruhn. Där framgår nämligen att ”wällborne fru Sidsela” (Clausdotter, gift med borgmästaren Helge Thorgiersson, död år 1629) var ”en Landzhöfdingens Fruu öfwer Bohuus Lähn anförwant”. Landshövding år 1701 var Johan Benedict von Schönleben, vilken enligt Tiselius (Bohusläns märkligare gårdar, del 2, sidan 51) var gift med Anna Elisabeth von Ascheberg, änka efter Jens Bildt (son till Daniel Knutsson Bildt och Dorotea Bjelke).  
 
Då Margareta och Cecilia Clausdöttrars förmodade faster, Cecilia Rommelsdotter Brun, var gift med Knut Bildt - far till ovan nämnde Daniel Bildt - så har vi där kanske upphovet till familjetraditionen om ett släktskap med landshövdingens hustru? Det skulle ju stämma väl!  
 
Det vore himla spännande att få reaktioner på ovanstående och - med utgångspunkt i Folkes fantastiska fynd - med gemensamma krafter äntligen få denna gåta löst en gång för alla.
 
Ett Gott Nytt släktforskarÅr till dig, Folke, och till övriga Brunforskare,
 
Christian Juliusson