NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012
Skrivet av: Folke Almegius skrivet 2011-12-25, 20:01
Claus Borgemester i Marstrand
 
I Norske riksregistranter Band 2 1572-1588 finns ett intressant brev som jag dock inte noterat sidhänvisning till men som breven återges i kronologisk ordning är de lätta att hitta. Brevet är sänt den 21 november 1578 från kung Fredrik II:s kansli till byfogden Mogens Pedersön i Marstrand och rör borgaren Henrik Wolther i Wismar.  
 
Henrik Wolther har haft en man i Marstrand vid namn Claus Borgemester som handelspartner. Denne hade unytteligen omkommet Henriks varor och blivit skyldig 650 daler. Av miströst och dieffuelsens indskyndelse har Claus omkommet och druknet sig selv Henrik har då rest till Marstrand men hindrats i sina möjligheter att få betalt. Kungen anmodar byfogden att utreda varför. Något mer besked i ärendet är dock inte känt.
 
Denne Claus Borgemester som tog livet av sig cirka 1577-78 passar utmärkt in som fader till de förmodade systrarna Cecilia och Margareta Clausdöttrar, som vid faderns död varit mycket unga. Deras sedermera förmånliga giften med borgarna Helge och Erik Torgerssöner kan ha förmedlats av en inflytelserik styvfader men måste också bero på att de tillhört en framstående släkt genom fadern. Kanske var det genom honom som Brunnamnet kom till släkten?
 
Efter den stora katastrof för släkten som ett självmord på den tiden innebar har minnet efter denne Claus Borgemester utsuddats - vilket kan vara förklaringen till att han inte nämns mig veterligt i några andra källor. Vid sin bortgång var han säkert ganska ung, gissningsvis omkring 30 år gammal.  
 
Folke Almegius