NULL Skriv ut sidan - Borgmästaren Lars Svensson (död 1677) i Gränna - far till Habor Larsson i Getingaryd?

Anbytarforum

Titel: Borgmästaren Lars Svensson (död 1677) i Gränna - far till Habor Larsson i Getingaryd?
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2007-03-05, 21:28
Komplettering:
Det finns ytterligare några belägg för Lars Svensson i Aranäs Ahrnäs fram till Niclas fynd 1649-1650 Larß Suenson i getingered 1 Dr. År 1647 finns två belägg GID 1086.38.3400 och 1648 ett GID 1086.38.3100.
 
Om man rör sig bakåt kan det vara intressant att se att Olof Sonesson till Aranäs ff lever 1627, vilket också kompletterar tidigare belägg och publicering.
(http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/102477.jpg)
Gränna C:1, pag 69, GID 1086.38.600
Dessutom vill jag komplettera ytterligare vad som anges i Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden 1523-1611. Som hemmandet vid nämnda tid alltså 1604-1622, min namn ej var frälse, är det förmodligen här fråga om en förläning från kronans sida.âEUR  Vad som är viktigt här, är väl att hemmanet inte var frälse. Redan 1571 ÄL anges det krono, och så står det även när jag finner det 1589, som jag angivet tidigare: âEUR I Smålands handlingar 1589 ang Vista härad under Årliga räntan, Aranäs krono: Olof Sonesson i Aranäs och i kanten; M. N. h:s Hoffmest haffuer fritt gierd och skatt. Vidare antecknas för 2 sk hemman i Bjällebäck gränsar till Aranäs: Haffr Olof Sonesson fritt. Vidare Torstorp, Boarp, båda krono, ett antal utjordar.
 
Kanske är det också intressant att se på bilden av  Niclas fynd 1645.
(http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/102478.jpg)
Anders Olofsson i Aranäs, har jag ingen koll på, men kan vara värd att nämna. Dessutom är gåvans storlek intressant.
 
Ytterligare en komplettering: 1738: Enkan hu Margareta i Getingaryd givet  GID 1086.38.1600
Vänligen,
Olle