NULL Skriv ut sidan - Borgmästaren Lars Svensson (död 1677) i Gränna - far till Habor Larsson i Getingaryd?

Anbytarforum

Titel: Borgmästaren Lars Svensson (död 1677) i Gränna - far till Habor Larsson i Getingaryd?
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2007-03-05, 12:37
Hej Olle, Niclas och Kristina,
 
Och varmt tack för era inlägg.
 
Det fanns alltså en Lars Svensson i Ar(a)näs ännu år 1645, och att Anders Larsson och Johan Wetterman var bröder tycks ju framgå av ovanstående utdrag ur SoH. Spännande!
 
När det gäller Olles, riktiga, påpekande att det krävs mer än bostadsort för att säkerställa ett samband mellan Lars Svensson och Habor Larsson (nämnd i Getingaryd år 1663) så har jag för närvarande bara två omständigheter att bidra med som talar i samma riktning:
 
1) Två av Habor Larssons barn fick namnen Lars och Brita - möjligen fick dessa barn efter Lars Svensson och Brita Andersdotter?
 
2) När Habor Larssons dotter Ingrids barn i Reaby döptes år 1703 var ett av dopvittnena en Sara Crantberg vilken låter sig definieras som dottern till Jonas Larsson Crantzberg. Hon var gift med Petter Runnqvist vilken också (jämte en del av deras barn, såsom Sigrid Runqvist) var flitigt förekommande som dopvittnen till Habor Larssons barnbarn.
 
Jag vet inte hur tungt vägande detta är - med tanke på att befolkningen i bygden inte var så stor så kanske det t ex inte är så konstigt att dessa dopvittnen förekommer - men nog är detta väl två omständigheter som i alla fall skulle kunna tyda på ett samband mellan Habor Larsson och borgmästaren?
 
Beträffande Hans Ganstrand så tror/hoppas jag att det rör sig om två olika böcker för boken Lars Svensson och hans ättlingar - borgmästare i Gränna omnämns i alla fall både här på Anbytarforum och på Uddevalla Släktforskares hemsida. Men det kan ju förstås råda något missförstånd.
 
Med vänliga, tacksamma och nyfikna hälsningar,
 
Christian