NULL Skriv ut sidan - Borgmästaren Lars Svensson (död 1677) i Gränna - far till Habor Larsson i Getingaryd?

Anbytarforum

Titel: Borgmästaren Lars Svensson (död 1677) i Gränna - far till Habor Larsson i Getingaryd?
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2007-03-04, 13:31
Hej,
 
I en tidigare diskussion här på Anbytarforum rörande bärare av namnet Habor i trakten kring Gränna (och Vireda) har förekommit en uppgift om att nämndemannen Habor Larsson i Getingaryd, Gränna (nämnd i 1688-1690 års husförhörslängd) var son till borgmästaren i Gränna, Lars Svensson (död år 1677).
 
Finns det någon som känner till något mer om detta? Varifrån är uppgiften om detta släktskap hämtad?  
 
Finns det månne fler belägg för släktskapet i Hans Ganstrands bok om Lars Svensson och hans ättlingar?
 
Habor Larsson dyker först upp i Uppränna (se t ex 1668 års dombok) och det är också där som hans dotter Maria föds år 1674 (enligt 1705 års dödbok för S:t Åby). Hon var dock, enligt dödboken, ”uppfödd i Getingaryd”, så uppenbarligen flyttade Habor Larsson dit med sin hustru Sara Olofsdotter och barnen någon gång före år 1688.
 
Lars Svensson å sin sida bodde, enligt domböckerna, i Getingaryd redan år 1656 (därest han inte är identisk med den ”Lasse i Getingaryd” som nämns där redan år 1635) men år 1668 tycks fogden Anders Jonsson Skog bo på Getingaryd.
 
Enligt uppgifter på internet sades Lars Svenssons son Jonas Larsson (Crantzberg) komma ifrån Getingaryd när denne skrevs in vid Visingsö skola år 1659. Visst skulle man kunna tänka sig att sonen (?) Habor också var född/uppväxt i Getingaryd (han var 52 år gammal enligt 1688-90 års hfl, dvs född ca år 1636), och i vuxen ålder flyttat till Uppgränna för att sen återvända till Getingaryd på 1680-talet.
 
Vissa uppgifter i domböckerna tycks tyda på en koppling till Uppgränna genom Lars Svenssons hustru, Brita Andersdotters, släkt (samtidigt sägs på internet Lars och Britas son Anders Larsson vara född år 1623 ”på Aranäs gård i Gränna socken” så kanske är det därifrån som Lars härstammade?).  
 
Det kanske kan förklara varför Habor Larsson dyker upp där, men hur leda detta i bevis?
 
Om någon kunde hjälpa mig att klarlägga/belägga detta så vore jag evigt tacksam.
 
Med vänliga och förhoppningsfulla hälsningar,
 
Christian Juliusson