NULL Skriv ut sidan - Växjö seminarium

Anbytarforum

Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2010-11-02, 11:13
Jag har tidigare fått en del info från Växjös stadsbibliotek (=länsbibliotek även) Citerar litet:
 
 
 
 
Folkskoleseminariet i Växjö tillsatte sina första lärare 1843.
När det gäller matriklar över detta har vi en serie som heter Förteckning öfver lärare och lärjungar vid Folkskoleseminariet i Växjö. Där är den tidigaste förteckningen den som berör läsåret 1894/95. Därefter finns förteckningar för efterföljande läsår fram till läsåret 1967/68.  
Dessförinnan har vi Catalog öfver eleverne vid folk-skollärareseminarium i Wexjö fr o m vårterminen 1847
 
Lästips från samma bibliotek:
 
Ljungstedt, J. W., Växjö folkskoleseminarium : dess uppkomst och de första 20 åren
Ljungstedt, J. W., De första folkskollärarna : Växjö folkskoleseminariums 14 första elever och deras öden
Ljungstedt, J. W., Folkskolans lärare i Norra Allbo 1842-1942
 
(Meddelandet ändrat av rannug 2010-11-02 11:14)