NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2004-03-14, 19:20
I SoH 1986:3-4, sid 211 anges i Svens Almqvists omfattande kompletteringar till Smol Ups II att befallningsmannen (sic!) Jöns Månsson Röding i Nybble, Lommaryds sn, var gift med Anna Wircknaea. Möjligen var Nybble också då (liksom 1571) ett kronohemman och ingick som sådant i bland grevskapets gårdar. (Går ej att se i Almquist, Frälsegodsen, då Per Brahes gårdar buntas ihop.) 1673 bor prästänkan h. Elizabet i Nybelle. (Källa: domb)
 
Har själv ingen koll på denne befallningsman Röding. Det kan dock konstateras att 1656 12/6 vid Norra Vedbo-tinget nämns en Måns i Rödinge i förhållande till en Kirstin  i Biörstorp. Finner ej detta Rödinge i Svenska Ortnamn men väljer att nämna fyndet.
Vänligen,
Olle