NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004
Skrivet av: Lotta Nordin (Lotta) skrivet 2004-03-14, 13:23
Hej!
 
Julius Kemmerer dyker upp i domboken första gången 11 mars 1634 och då kallas han Per Brahes befallningsman. Det är luckor i domböckerna före detta år, det finns några enstaka protokoll från 1631 och i övrigt saknas helt protokoll från 1616 till 1634. Första gången han kallas hopman(hauptman) är alltså 1639, men det kanske kan vara samma sak som befallningsman i det här fallet, man vet ju inte riktigt hur den som skrev använde sig av orden.
 
När det gäller Jesper Hansson misstänker jag att han aldrig varit fogde över hela grevskapet utan endast en del av det. 1634 nämns han som fordom greve Magnus fogde. Och i flera ting mellan 1613 och 1615 nämns han tillsammans med andra fogdar som min nådig herres fogdar. Kanske blev det först senare (1630-talet?) en befallningsman/hauptman över hela grevskapet?
 
Mvh//
Lotta