NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004
Skrivet av: Björn Spångberg skrivet 2004-03-13, 10:06
Angående Per Brahes studieresor framgår i Petrus Nordmanns Per Brahe (Helsingsfors 1904) att Brahe vid sin utlandsresa 1618 hade magister Israel Bringius som medföljande informator.
I nämnda bok finns en bilaga med Braheättens familjekrönika, Archivi acter om Brahe Ätten 1190-1664 (Rydboholmssamlingen, Riksarkivet).
Jag citerar från året 1624:
Den 24 Iulij kom Grefwe Nilss Brahe från Hållan tillbaka igien till Stockholm. Grefwe Per Brahe fohr uthi sin resa fort och drog den 19 Maij ifrån Strassburg till Brisak, Basel, Stenback, Lucern, öfwer Lucerner siöö till Altdorff och gavf sigh therifrån för osäkerhetz skuldh af spanske och venetianske werfningar medh ströfwande till foot, gåendes så fast, at han ifrån onsdagen om morgonen bittidha gick medh sin Tiänare Julio Landzfeldt och en frantzösk soldat öfwer Monten Sancti Gothardi och kom om Söndagen till Meijlandh, for thädan medh wagn till Lauda, Crema, Ursil, Bressau, Beschera, Verona, Vinconsa, Padua, Lucifucina, Venetia; uppehölt sigh der ifrån Sanct Johannis tijdh in pa sijda hösten och låg i et Herberge, benempd Lion Biancho. Reste så till Lucifucina igien och igienom Conselve, sathe sigh ther öfwer floden Adice, Poo, Ferara, besåg castellet, som Paulinus V har låtit upbyggia. Thädan reste han till Bolonia, ther han blef i universitetet immatriculerat, och så till Florentz, Prattulino, Villa imperiale., Lucu, Pisa, Liworno, Pugibonzo, Zuiena, Baro, Convento,  
S. Gerico, Radigofono, Monte Fias Cono, Viterbo, Könsilione, Roma, Frescada, Velletu, Sormoneta, Piperno, Terra Sina Fondo, Capua, Neapoli, Pozoli, tillbaka till Neapoli, Caretta, Roma, Florentz, Polania, sedan alt siöledes till Ferrara, Padua, ther han och lät sig immatriculeras, och thädan till Venetia.
Mvh
Björn