NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004
Skrivet av: Björn Spångberg skrivet 2004-03-07, 09:50
Tack för intressanta uppgifter Olle!
Beträffande ordet konstig/konstlig undrar jag om det möjligen kan stå konstrik.  Som exempel på detta begrepp kan nämnas att bildhuggaren/rusthållaren Erik Bengtsson Holm (Johan Werner d ä:s svärson och hypotetiskt son till Berent Snickare) omnämns just som ”konstrijk” (Östra Tollstads kyrkoräkenskaper 1677-78).
Det geografiska område du refereras till ovan (Vireda inkl omgivande socknar) är mycket intressant med avseende på såväl bröderna Bengtsson Holms som Johan Werner d y:s liv/verksamhet.  
Den tidigaste informationen som jag har om någon av bildhuggarbröderna Bengtsson Holm rör Petter Bengtsson Holm.  
Det är en uppgift från Hauridas kyrkobeskrivning (som jag fått från Svenska kyrkan i Aneby, primärkällan inte angiven) som säger att predikstolen i Haurida kyrka är ”tillverkad och skulpterad 1658 av Mäster Petter, bildhuggaregesäll hos Johan Werner under den tid han var verksam som konstnär hos Per Brahe d y på Visingsö.”  
Jag har inte kontrollerat uppgiften med Hauridas kyrkoarkivalier.  
Den Johan Werner som åsyftas är förstås Johan Werner d y (fadern Johan Werner d ä dog 1656).  
Det Släthult som du nämner ovan Olle ligger ju helt nära Boarp (Södra Boarp), där Johan Werner d y bodde under förmodligen rätt många år efter sitt första giftermål 1656 (?);  han benämns i olika handlingar ofta som Mäster Johan i Boarp).
Uppgifter om Johan Werners hustru Ingeborg (Elisabet?) Nilsdotter har du Olle tidigare redogjort för på ”Holm och Werner”-sidan, Östergötland, här på Anbytarforum och jag tillåter mig att citera ditt inlägg från den 10 september 2000 eftersom jag bedömer uppgifterna  som mycket intressanta i sammanhaget:  
Av det Du skriver ovan framgår det att det Boarp som nämns är Södra Boarp, vilket ligger i Gränna sn. Där bodde väl också den av Dig omnämnda hustru Elisabet Nilsdotter då hennes förste man nämns i Norra Vedbo härads dombok 1653, 10/6, i ingressen till tinget, och då tillsammans med hopmannen Julius Lantzenfelt, som just Camereraren förståndig Suen Olsson i Boarp.  
Av domboksuppgiften från 1660, 17/9 kan följande utläsas:  
Conterfejaren Mr Johan i Boarps hustru kallas här Ingebor(g) Nilsdotter. Mr Johan i Boarp frågar efter sin hustrus anpart i Släthult (Vireda sn, se nedan) efter Sal. Måns Jönsson vilken var Ingebor(g) Nilsdotters farbroder. Denne hade med sin sista hustru inlöst skattegården. Nämnden angav att Ingebor(g) Nilsdotter och hennes samarva var berättigade till 2/3 i arv. Erik Larsson i Släthult anges som Måns Jönssons styvson.  
Av en uppgift i domboken 1675, 24-25/9 framgår att salig Måns Jönsson i Släthult levde ännu 5te dag jul 1644. Han återfinns i mantal 1643 i en av gårdarna i Släthult, Vireda sn. Hustruns namn är Kerstin Åbjörnsdotter. Någon Måns i Släthult förekommer ej i Vireda kyräk vilka är omfattande och börjar 1650.  
Mvh
Björn