NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2004-03-06, 23:53
Ang Berent Snickare:
I 1637 års mtl för Vireda sn förekommer i Släthult en M. Bern. I BoskL s å förekommer M. Bernt i Släthult och antecknas H. G. N:des enskilde tjänare. I 1638 års BoskL antecknas M. Bärndt. I skriften Med landskapet i centrum - Kulturgeografiska perspektiv på nutida och historiska landskap (Red. Ulf Jansson), Meddelande 119, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har forskaren Aadel Vestbö-Franzén i sin artikel Relationer, rum och resurser - eller från utjord till säteri i Vireda socken på sid 202 refererat en skriftlig, vidimerad attest från överstelöjtnanten Lars Nilsson [Flint på Grimstorp, Lommaryds sn, min anm) ang utjorden Bållarp. Där nämns att omkring 1634 skall [utjorden] av då varande befallningsmannen Joen Bosson, förmedelst en uti Släthult boende konstig (bör vara konstlig, min anm) snickares konstlande, på oärligt sätt utjorden ifrån Kierydsborna blivit tagen ....
(En artikel av  Aadel Vestbö-Franzén med liknande innehåll  finns även i Viredabygden III - Förr var förr - Nu är nu).
Det är enligt min mening högst sannolikt att ovanstående M. Bernt och den nämnde snickaren är samma person. Möjligen finns mer uppgifter i domboken.
Vänligen,
Olle