NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2004
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2004-03-05, 23:42
Jesper Hansson kallas 1595 den 12 november vid tinget i Habo Jesper Hansson till Kärr. Så också 1597 den 19 juli vid ting i Habo. Han bör alltså haft Kärr i förläning eller ”fritt”. Kan det finnas någon anteckning i litteraturen över Habo om detta - vad säger t ex Jan-Åke?
 
Intressant är att Jesper Hansson ej nämns samtidigt med den av Björn ovan nämnde von Udden, vilken med fullt namn enligt domboken hette Hieronymus Augustinus von Udden. Densamme kallas i EÄ (band V, sid 578)  ”domhavanden i Visingsborgs grevskap” Hieronymus von Udden och anges gift 1592-10-29 på Visingsö med Beata Andersdotter, dotter till häradshövdingen i Frökinds härad  Anders Bosson (Oxehufvud) och Anna Kijl.  von Udden nämns 1594 31/5 vid Vista härads-tinget ”ärlige och vällärde man” men 1594 10/10 vid tinget i Nykyrka sn ”den ädle och välbördige Junker”.  Intressant är också att EÄ anger att en syster till Beata Andersdotter (Oxehufvud), Carin Andersdotter anges gift 1611 med häradshövdingen i Småland Olof Sonesson till Arnäs. Densamme förekommer 1597 den 2 november vid Vista häradstinget och 1598 den 27 februari vid Vista häradstinget som välbördig Olof Sonesson till Aranäs. Jag gissar att detta kan handla om gården Aranäs, Gränna sn men har inte hittat denna uppgift i litteraturen. (Gården hade redan tidigare varit fogdegård då Nils Eskilsson, fogde i Vista och Norra Vedbo härader, 1564 hade ”efterlåtits” kronohemmanet Aranäs med tvenne utjordar. (Kraft, Gränna Visingsö historia, sid 93). Hans änka Ingeborg på Aranäs förekommer 1571 i ÄL.)
 
Lotta, kan Du kolla vem som undertecknar domboken - om det görs - när von Udden resp Jesper Hansson är närvarande. Ibland börjar ingressen med Jag inbland ej. Kan Jesper Hansson ha fungerat som lagläsare, eller är han endast närvarande fogde.
Vänligen,
Olle
PS. Lotta har fischen f n om ni undrar varför jag frågar så kryptiskt  DS