NULL Skriv ut sidan - Kyrkoherde Laurentius Andreae i Barkeryd, död 1609

Anbytarforum

Titel: Kyrkoherde Laurentius Andreae i Barkeryd, död 1609
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-06-13, 23:32
Calle Lindström, Molin, Smolandi Upsalienses I, sid 55, tar upp frågan om att kh Laurentius Andreae (död 1609) näppeligen kunde vara far till kh Laurentius Andreae (död 1641, vars barn kallade sig Flojerus). Det faller ju redan på patronymikonet! Molin nämner att Wieselgren kallar honom svärson till kh Laurentius Andreae (död 1609). Molin anger vidare: eljest kunde man antaga, att han (kh Laurentius Andreae (död 1641)) varit styvson till honom, född i moderns tidigare gifte med en Anders.
Molin nämner som barn till kh Laurentius Andreae (död 1641) en ?Brita och skriver: (?Brita, g.m. slottsfogden i Jönköping Anders Nilsson och stammoder för släkten Juringius. Så enl. Hm, men uppgiften är kronologiskt orimlig, då dessa makars son, nr 134 (alltså Nils Andersson Jruringius), föddes redan 1590; med all sannolikhet har Brita i stället varit dtr till L.A. d.ä.).
Jag har ovan visat att en Brita Larsdotter var gift med kh i Vireda Jonas Olai Korp (d 1652) i hans första gifte. Domboksuppgiften från Tveta härads dombok 1624 11/3 ger vid handen att både herr Jon i Vireda och Per Korp i Rogberga var gifta med systrar. Frågan är nu om herdaminnets uppgifter om att dessa var döttrar till kh i Barkeryd Laurentius Andreae (död 1609) är riktig.