NULL Skriv ut sidan - Jönköping Lilla tullen 1623 - folk långväga ifrån

Anbytarforum

Titel: Jönköping Lilla tullen 1623 - folk långväga ifrån
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2011-12-30, 22:49
I Småland handlingar (Källa: Landskapshandlingar  Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1623: 3, bildid: A0048259_00077) har jag funnit ett omfattande dokument för Lilla tullen i Jönköping år 1623. Vill göra er uppmärksamma på dokumentet av två skäl:
 
- Det visar tydligt hur rörliga folk var vid den här tiden - något som vi kanske inte alltid föreställer oss.
- I längden anges ibland patronymikon på individer som i dokument från hemma i socknen endast anges med förnamn och gård.
 
..................................
 
Redan på första sidan möter oss t ex följande individer:
- Renult i Idhult, Vireda socken - för de som känner socknen och Norra Vedbo härad densamme som nämndemannen Reinhold i Idhult.
- Måns i Långeberg, Ölmstad socken - väl densamme som Måns Haraldsson i Långeberg, Almquistarnas anfader.
- Per i Kapela, Linderås socken - som jag tar med bara för att visa hur folk rörde sig ....
 
Det finns folk från Östergötland och Västergötland och säkerligen andra platser i längden.
 
..........................................
Det underlättar om Du känner Dina sockenbor. Sockennamnet står inte alltid utsatt. Ofta kan man genom ett ovanligt namn och ett gårdsnamn sluta sig till vem det handlar om.
 
God jakt!
 
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2011-12-30 22:58)
 
(Meddelandet ändrat av smol 2011-12-30 23:19)