NULL Skriv ut sidan - Gränsändring Algutsboda/Hälleberga socknar?

Anbytarforum

Titel: Gränsändring Algutsboda/Hälleberga socknar?
Skrivet av: Lars Skillius skrivet 2002-12-18, 16:34
Har gränsen ändrats mellan Algutsboda och Hälleberga socknar, så att vissa byar/gårdar som tidigare tillhörde den ena av dessa sockar senare överfördes till den andra?  
 
Bakgrunden är att jag har en ana som i andra socknar senare i livet antecknats född 1799 i Algutsboda s:n. Nu tror jag mig dock ha funnit hans födelse i Hälleberga s:n.  
 
I vilken bok el.dyl. kan man hitta detaljerat svar på frågor av denna art?  
 
Bästa hälsningar  
Lars