NULL Skriv ut sidan - Giftermål på en torsdag 1810

Anbytarforum

Titel: Giftermål på en torsdag 1810
Skrivet av: Anders Forvass skrivet 2010-01-26, 12:37
Drängen och brukaren Nils Johansson i Släte samt pigan Ingeborg Maria Larsdotter gifte sig den 22 november 1810 (källa Frödinge C I:3 s 205).
 
Den 22 november 1810 var en torsdag. Nils var vid tidpunkten 20 år gammal, Ingeborg var 19.
 
Frågor;
1) Hur vanligt var det att giftermål ägde rum på vanliga veckodagar vid denna tidpunkt, tidigt 1800-tal? Gjordes åtskillnad mellan de fattigare och/eller yngre i socknen, gentemot de mer välbeställda? (Detta förefaller i så fall inkonsekvent, då t ex det föregående gifermålet i kyrkboken var mellan en bonde och en änka, och ägde rum på måndagen samma vecka.)
2) Kan man anta att giftermålet ägde rum i sockenkyrkan (d v s Frödinge) om inget annat anges, eller hur vanligt var det med andra platser som t ex ett av gemålernas föräldratorp?
3) Hur fungerade själva giftermålsrutinen/-proceduren vid denna tidpunkt? Fanns någon standardmall för mindre/fattigare bröllop, t ex vilka repliker som skulle utväxlas och vilka utantillkunskaper i bibeln/katekesen som prästen alltid (i princip undantagslöst) frågade efter?
 
Vad gäller punkt 3 så beskrivs giftermålet mellan Rasken och Ida ganska väl i Vilhelm Mobergs 'Raskens' (kapitel 7), men detta fiktiva bröllop ägde ju rum ca 50 år efter den tid jag frågar efter (1810), och sedan önskar jag en mer konkret och formell beskrivning av själva giftermålsakten/-protokollet, om sådan finnes.