NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-02-01, 18:50
Hej Niklas och Annika!
 
Föreslå gärna en ny plats för diskussionen. Kanske Växjö stad vore bäst?
 
Växjö rådhusrätt 1641-06-08 ”Samma dagh förordnades till stempelmästare uthi Wexiö stad, Peder Jönsson”. Jag gissar att detta motsvarar kämnärsutnämningen. Växjö Stads Historia, Berg & Svalenius sägs dock att han blev kämnär först 1642. I så fall pantsattes gods från Gummatorp (1641-02-13)innan Per Jönsson blivit utsedd till detta ämbete! Rådman blev han i maj 1641. Han tycks inte ha haft något förtroendeuppdrag i staden tidigare av domböckerna att döma.
 
Kan du eller någon annan förklara innebörden av denna slutkläm: Och skall Per Jönsson tilbjuda målsäganden detta (godset) förrän han det för yttrande bortsäljer. Som jag sa så har jag inte kvar domboken så jag kan inte kolla vare sig datum och text. En kämnär hade bl.a. till uppgift att sälja panter som borgarna(!) lämnat för kvarstående skatt - det vet jag - men vad tror du man menar med målsägare ovan? Det kan väl knappast vara den som ägde godset?  
 
Vänliga hälsningar
Göran