NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2002-02-01, 12:41
Hej Göran!
Har tyvärr inte möjlighet att sammanställa uppgifterna jag har om Per Jonsson - Per Jönsson just nu, men de kommer så småningom. Dock vill jag bara påpeka att namnet Jöns inte är samma namn som Jon, även om de har samma ursprung. Ibland skrivs dock Jönsson utan prickar och man tolkar det som Jonsson. I fallet ovan torde det vara klart att vi har att göra med en Per Jonsson i Gummatorp (tidigare i Tegnaby by; åtm. ifrån 1640 gift med en Ingrid) och kämnären Per Jönsson i Växjö (var faktiskt fortsatt borgare efter 1648 i Växjö, g.1)m. Maria Didriksdtr, 2)m. Margareta). Sistnämnde kämnär pantsatte gods 1641 som hörde Gummatorp till (så står det i domboken!), inte hans egen egendom. Detta gjorde han i egenskap av kämnär. Tydligen hade bonden i Gummatorp satt dessa i pant vid någon skuld/affär i Växjö och nu fick kämnären i uppdrag att ta det i förvar och värdera det, således faller kopplingen med Per Jönsson och Gummatorp.  
I övrigt kallar du Jon Månsson i Gummatorp felaktigt för Jöns Månsson vilket förvirrar. Bonden i Gummatorp hette Jon och inget annat, däremot har vi inte klarlagt om han hette Månsson eller Gummesson/Gudmundsson.
Åter igen vill jag lite styvnackat i all välmening be att vi för över diskussionen till en annan rubrik, för det handlar inte om Dädesjöbor utan om bönder/borgare i Växjö stads omland.  
 
frändligen Niclas R.