NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-29, 20:32
Hej Annika!
 
Det har blivit en inspirerande och givande diskussion av detta. Det var roligt. Vi väntar nu med spänning på Niklas nästa drag.  
 
Per Jonsson, Per Jönsson, Per Joensson och Per Joansson finns i överflöd både i Växjö och på annat håll i Småland på den tiden. Jag slarvar nog lite och kallar dem alla för Jönsson och det är naturligtvis lite dumt.
 
Per Jönsson (d.ä.?) försvinner från Växjöscenen 1648. Då Utsågs Samuel Saltov till rådman i Peder Jönssons ställe (Växjö rådhusrätt 1648-05-03). De två lär ha varit handelskompanjoner.
 
Därefter ser det ut som en yngre(?) Per Jönsson dyker upp i Växjö (kanske den som du nämner Annika, som gift med Merta). 1652-08-11 låter ”H. Susanna Thomaedotter upbiuda 40 dr wärde med något interese uthi Anders Perssons gård för Peer Joensson. Uppå detta protesterar länsdomaren uppå Hans Joenssons wegnar”. Ärendet fortsätter 1652-08-23 då Hans Joensson åter klagar på att Susanne Thomasdotter låtit opbiuda hans fädernesgård, där Anders Persson bor. Per Jönsson som tycks ha varit broder till Hans Joensson var skyldig sal. Erland Nilsson 20 dukater Denne Per Jönsson hade utlovats räntefrihet under 4 år fr.o.m. 1650. Vidare sades att denne Per Jönsson skulle inställa sig under kanngjutareämbetet. 1654-04-06 blir Susanna Thomaedotter tillslagen 1/3 uti Anders Perssons gård för 40 Rdr, som Sanders svåger Per Jönsson ähr honom skyldigh”.  
 
Några år senare återfinns en Per Jönsson som rådman. Denne kvarstår som sådan ännu 1669-12-20! Vem var det?  
 
1663-09-26 figurerar åter Per Joensson i Gummatorp! Enligt domboken framträdde ”Samma dag för rätten sal. Magnus Ulmery creditorer samptellige och ……”. Bland dessa fanns Peder Joensson i Gummatorp som hade 10 dr fordran. Han fick efter skiftet mellan fordringsägarna ut 7:16:8.
 
Kan inget om skillnaderna i samhällsstatus för rådman resp. länsman. En rådman torde väl ha varit något finare än en nämndeman på landet. Tror du trots allt inte att en länsman hade minst  lika hög status. Måns Nilsson Hane, också rådman i Växjö, slutade sin karriär som bonde.  
 
PS
Vem har skrivit Växjö Stads Historia och när. Finns inga källhänvisningar? När man hör författerns tvärsäkra formuleringar så kan jag hålla med om att Per Jönsson i Gummatorp låter helt osannolik. Om dessa kan vidimeras så måste jag ge mig.
 
Vänliga hälsningar
Göran