NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Annika Davidsson skrivet 2002-01-29, 18:10
Hej Göran!
Jag tänker kasta in ytterligare bränsle i Per Jönsson/Jonsson-brasan.
Per Jönsson svor borgared i Växjö 1637 14/3. Löftesmän var Jöns Håkansson och Bengt Månsson.
Samme Bengt Månsson nämns i Växjö dombok 1640 7/4
Sammadagh vpbödh v:tt Bengt Månsson en sölffuerkiedia hörde Jon Månsson i Tegnaby till står i pant för 9 Rikz dlr och 1/2 skålpund Jern -1:a gång.
Denna uppgift kan tas för bevis på att Per Jönsson i Växjö är son till Jon Månsson.
Däremot talar uppgiften från Växjö stads historia del 1:II s. 124. Där sägs att Per Jönsson var rådman 1638-48 1654-62 1667-84.
En Per Jönsson (troligen densamme) finns i mtl Växjö 1653 med hustru Margit 1656 o. 1657 med h. Margareta (samma person).
Per Jönsson sägs ha sonen Jöran Pihl o. dottern Maria Pihl tillsammans med Maria Didrichsdotter.
Maria D. dog ju senast 1648 medan Jöran Pihl levde ända till 1748.
Maria Pihl fick med sin make en son 1689.
Dessa fakta gör att man måste betvivla uppgiften om Maria Didrichsdotter som mor till dessa syskon.
Vidare kan inte Per Jönsson i Växjö vara identisk med länsmannen Per Jönsson i Gummatorp.
Dessutom är det en lite märklig karriär att först vara rådman och sedan länsman. Jag har däremot exempel på motsatsen. En man som varit länsman i Moheda socken blev 1621 borgare i Växjö o. senare borgmästare i samma stad.Mvh Annika