NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2002-01-27, 22:00
Hej Göran!
 
Vad gäller målet 1641-02-13 på Växjö rådstuga så undrar jag om detta gäller som bevis för att koppla Per Jönsson till Gummatorp och son till Jon Skräddare. Det framgår i alla fall att sagde Per (Jonsson trodde jag han hette? men det står Jönsson ovan) i Växjö har tagit panter i form av silver och guldföremål ifrån Gummatorp. I vilken anledning kan man fråga sig? Troligen var det för att någon person i Gummatorp stod i skuld och inte hade reda pengar att betala - eller tolkar jag målet fel? Finns alternativa tolkningar?
 
I Hylt?n-Cavalliusföreningens årsbok (numera omdöpt till Kronobergsboken) 1948 finns en artikel av Paul wilstadius om guldsmeder i Växjö. på sidan 121 står följande:
 
DIRICH GULDSMED (1577)-1621.
Betalar 1575 i tomtören 2 öre och för jord i Västra lyckorna 5 öre. 1580 likaledes 2 öre samt för åker under staden 1 öre 6 pgr. 1586 i tomtören 2 öre samt för åker 1 174 öre. 1596 i tomtören 2 öre smat för 2 åkerlottor 3+1 174 öre. 1606 betalar han 2+4 öre i tomtören (ägde alltså tomter på två ställen i staden) samt för jord 3+1 1/4 öre.
Nämnes som borgmästare 1585 4/10, 1588 5/10 och 1589 7/10, då han jämte borgmästaren håkan jönsson inventerar i hospitalet. Var däremot ej borgmästare 1579 14/10, då en liknande inventering hölls (Vejde), men har titeln ännu 1593.
Var 1593 4-7 april såsom borgmästare bisittare i Bergkvara borgrätt och vittnar då mot en trolös fogde, Jon Persson. Betalade 1600 50 dlr till hjälpskatten.
Levde 1621 14/5, då borgmästaren Hans Bengtsson uppbjöd hans gård 4:e gång, men var död s.å. 23/10, då Hans Bengtsson säljer gården.
Dotter: Maria, som levde 1646, gift med kämnären Peder Jönsson.
Dirich guldsmed var en betydande man och efter honom torde såväl Guldsmedsbäcken som Guldsmedsbron ha blivit uppkallade.  
Namnet Dirich är samma som Didrik.
 
Kan man verkligen koppla kämnären Per Jönsson i Växjö att vara samme som Per Jonsson i Gummatorp?