NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-27, 18:02
Hej igen Niklas!
 
Tack för ditt fullständiga utdrag ur Hjälpskatterlägden 1600 och det fullständiga domboksutdraget från 1618.  Jag har själv funderat på att Maria Didriksdotter skulle kunna var en dotter till Didrik Guldsmed. Varifrån kommer denna uppgift?
 
1) Västanåkra är bara en gissning, därav mitt frågetecken. Anledningen till att jag nämner denna gård är dels att Per Knutsson i Ramnåsa 1616 säljer skattetorpet  Brantåsa (som inte finns med i din  avskrift av hjälpaskattelängden 1600!) till Jon Skräddare + h.h. Marit i Västanåkra och Håkan i Betingetorp + h.h. Kerstin dels att det fanns en Måns i Västanåkra i den tolvmannaed som Jon Skräddare i Ramnåsa(!) skrapade ihop i till tinget Lenhovda 1616-09-19  (se ovan). Övriga edemän voro: Marcus Ugla i Tofta (som vi tidigare har talat om i disk. om släkten Uggla),  Måns Beet i Skårtaryd, Nils Persson ibid, Håkan i Betingetorp, Per Skiötte i Ramnåsa, Nils Torsson i Ramnåsa, Nils Persson i Ramnåsa, Per Månsson i Ramnåsa, Bengt i Ramnåsa, Jon Erengislesson i Ramnåsa slutligen Jon Skräddare i Ramnåsa (dvs käranden själv).
 
2) Kopplingen Per Jonsson och Gummatorp finns så tidigt som 1641, jfr nedanstående mål från Växjö rådstuga 1641-02-13 då Per Jonsson pantsätter diverse guld och silverföremål. Med detta blir sambandet mellan Per Jonsson i Växjö och Gummetorp överbevisande tydligt.
”Sammadagh presenterade Peder Jönsson her i staden dett sölf:r som hörde till på Gummatorp och lätt werdera som förr ähr upbudet.
- En gammal förgölt hufuddskrantz med 10 (?) uthi, 21 dlr gott mynt lodet weg 40 lod
- Noch en guldring om 1 1/2 (?) knaptt, hördhe i sam summan till
- Noch en ring som guldsmedsdelegaren Claus werderadhe och en liten steen uthi god för 10 dlr.
- Item en kosa om 7 1/2 lod, (?)
Och skall Per Jönsson tilbiuda Målsäganden detta förän han det för yttrande bortsälger”
 
Väntar tacksamt på dina kommentarer. Vore också intressant med ytterligare information om Didrik Guldsmed om du har någon sådan.
 
Med frändliga hälsningar
Göran