NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2002-01-27, 13:13
Hej Göran!
 
En frälsebonde Måns i Västanåkra, Dädesjö sn nämns 1599 - är detta månne Jon skräddares far?
Jag skickar en fri avskrift av denna längd till andra forskares nytta nedan. Varje rad motsvarar en jordeboksgård - men som i verkligheten bestod av fler gårdsbruk (och bebyggelse!).
 
Hjälpskattelängden för år 1600  som uttogs och uppgjordes för att bidraga till det livländska kriget. Möte och upprättande av längd hölls d. 24 okt. 1599 med Dädesjö prästagäld uti Eke by.
Nämnden som uppgjorde Dädesjölängden bestod av: Håkan i Målajord , Per i Skårtaryd, Sven i Vraneke, Nils Skalle i Näsby, Nils Persson i Ramnåsa, Per Nilsson i Holma, Erengisle i ”Magridzryd”, Börge Lätt i Linnebjörke, Per Månsson ibid.
Närvarande var även länsmannen Nils Gisesson i Drettinge.  Bomärken för alla i nämnden finns på slutet av längden.
 
Dädesjö socken
skattebönder:
Per, Jon, Per i Asby  
Nils Håkan ibid
Jon Håkansson ibid
Nils, Erik ibid
Sven i Näsby
Änkan ibid
Nils Skalle ibid
Jon Persson ibid
Nils Persson ibid
Harald ibid
Simon i Hult
Jon, Per ibid
Måns i Vraneke
Håkan Nilsson ibid
Sven Persson ibid
Änkan i Skruf
Erengisle, Nils i Magridzryd
Jon i Råsen
Gumar i Medelhult
Måns i Heda
Gumar i Björneke
Per Tordsson, Änkan i Linnebjörke
Jöns Börgesson ibid
Sone ibid
Per Skalle ibid
Nils Marquarsson ibid
Sone, Börge ibid
Per, Karl ibid
Börge Lätte ibid
Nils Knutsson i Ramnåsa
Knut ibid
Thore Stett ibid
Bengt ibid
Per, Per ibid
Sven, Per i Båldö
Håkan, Christopher i Betingetorp
 
Skattenybygge:
Thore i Åshult
Jon ibid
Jöns i Pukatorp
Per, Lasse i Kiellehult
Åsle i Holmishult
Per Nilsson i Holma
Jon i Ramnåsa
Gume ibid
Änkan i Näsby
 
Biskopsbönder:
Mats i Björneke
Jöns i Skieppetorp
 
Vadstena klosters bönder:
Änkan i Suddagierde
Per Jonsson i Dädesjö
 
Frälsebönder:
Nils Gisesson i Drättinge  - är länsman, har fritt efter ädle och v. Hans Erikssons sedel på Kalmar slott
 
Jon, Per ibid
Per i Bibbetorp
Måns i Mörkaskog
Måns, Anders i Almesäng
Per i Sjöatorp
Måns i Västanåkra
Nils Månsson i Heda
Sven i Björneke
Gume i Ramnåsa
Per Jonsson i Vret
Jon i Ramnåsa
Nils ibid
Börge i Lilla Vret
 
EKE socken
Skattebönder:
Per Jonsson
Per i Skårtaryd
Håkan ibid
Nils, Lasse ibid
Esbjörn i Spångaberg
Markus i Åreda
Thore, Håkan ibid
Erik Finne ibid
Anders, Håkan i Målajord
Simon i Bijreke
 
Kronotorp:
Olof i Högaskruf
 
Kyrkelandbönder:
Måns i Eke
 
Biskopsbönder:
Jon, Nils i Åreda
 
Kanikebönder:
Erengisle i Igelhult
Seved i Skårtaryd
Nils Persson i Eke
 
Vadstena klosters bönder:
Erik i Eke
 
Frälsebönder:
Erengisle i Skårtaryd
Bengt Persson i Åreda
Nils Sonesson, Per Månsson i Eke
Per Månsson ibid
Per Persson ibid
Håkan i Målajord
Sven Karlsson i Eke
Bo Månsson ibid
Erengisle ibid
Jon i Skårtaryd
Börge Persson i Eke
 
prästen
herr Johan Gumundi
 
Löst mantal:
Mats i Bijhult
 
 
Det fanns även en frälsegård i Dädesjö by (sedermera benämnd västregården) som inte upptas eftersom den räknades ss säteri - jfr den s.k. Dädesjösläkten. Här bodde trol. detta år väpnaren Olof Jacobsson och hans bröder m. familjer. Dessa var barn till kh Jacob Nilsson ohh Sigrid Johansdtr (g. 2)m. kh. Peder  Håkansson).