NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2002-01-26, 13:12
Konga dombok (VaLA) 1638 12/12, f 12r:
Sammadagh kom för reta heideridaren wälachtat Sone / Måns [Sone Månsson!], och anklagade i reta een skattabonde Jon Gumme- / torp be.d bewijste honom hafwa låtet bereda 3 stycke Råskind / hoos een bonde Måns Ehrengislason i Risinge, och Låtet der / af giordt till een Litin diäckna poik een tröga det han be- / kienner; Och beroper Sigh på hemulsman, Nämbligen Mathis / J bihult j dädesiö Sochn, hwilken för 15 eller 16 åhr sedan döder / är, och effter det är så länge sedan Tuiflar reten at skinnen för / Lengekunne Ligga ferdiga, och för samme tuifwelzmåll feste Jon / j Gummatörp een 12 Manna Edh, at de skinnen hans go?e har / J trögan, alt kiöpte af Mathis i Bijhult j hans Lijffztijd, och / at han war hans rete hemulzman, och ingen annor.
 
dito ting [1638 12/12, målet efter ovanstående]:
Kom för räta Jngrid Olufzdoter ?rasl?cke på sine egne / Vegner och fulmechtig på sin sösters Vegnar Jngridt Olufzd. / ters Märit Månsadoter een heell gård j föreby som kallas / hane gården. Och derföre Vpburit 220 D godt mönt för Jord / arf och etlöfwe.
 
Det nämns slarvigt Jon Gummatorp, men ska vara Jon i Gummatorp, jfr målet nedanför som nämner Jngrid Olufzdoter ?rasl?cke [=Öjarslycke, Hovmantorp sn] !
 
Problemet med Jon Månsson eller Jon Gummesson är besynnerligt, för  i mtl 1645 nämns i Gummatorp [Hemmesjö sn] Jon hh Marit , son Måns hh Gunnell; mtl 1646 nämner i Gummatorp: Jon Månsson med hustru Karin (sic!), Måns hustru Gunnill, inhyses Jon (inalles 5 st redovisade); mtl 1647 nämner Jon Månsson och hustru Karin, Måns och hustru Gunnill, inhyses Jon;  mtl 1648-1651 har jag ej kollat; men 1652 nämns i Gummatorp: Per Jonsson  med hustrun (NN), Sven med hustrun (NN); mtl 1653 redovisar i Gummatorp: Per Jonsson, piga (NN), Sven Jonsson med hustru Märit (4 personer). mtl finns ej 1654-55 men 1656 nämns Per Jonsson med hustru Britta, Sven i samma gård (3 personer); mtl 1657 likadant som 1656 (3 personer; dessutom var P.J. sexman detta år); 1658 saknas, mtl 1659: Per h Britta,Sven h Märit (4 st).
Görans uppgift om att sonen Måns Jonsson inte nämns i Konga dombok vid försäljninga av Lessebo [i Hovmantorp sn; byn bestod av två skatteobjekt som i sin tur säkert var uppdelade på mindre lotter!] 1658 är märkligt. Likaså nämns inte Sven Jonsson i Gummatorp! Jag vill gärna kolla domböckerna och se vad som framgår av dessa , det är lätt att tolka uppgifter fel. Likaså har jag sett att man gjort arvsuppdelningar av gårdar på så sätt att vissa barn figurera ihop vid en försäljning och andra på en annan - på så sätt missar man hela barnaskaror.  
 
Problemet med mantalslängderna är att personerna som redovisas inte i egentlig mening är relaterade till varandra utan enbart skatteobjekt; det kan förekomma fler personer på gården som varit befriade av olika anledningar. En bonde som befriats men inte hans hustru kan då skapa förvirring i längden, ty om det förekommer en man som även han redovisas ensam kan den befriade bondens hustru skrivas in ss hustru efter den förre ensamme mannen och man tolkar då genast att detta är ett par, vilket fallet således inte alltid är i verkligheten. Likaså har jag sett exempel på att man redovisar en änka ss hustru och skriver in en brukande ogift son före, och plötsligt har man gift ihop mor och son i mantalslängden! Det gäller alltså att ta uppgifterna i mtl under väldigt kritiskt beaktande.  Likaså får vi inte förglömma att det förekommer rena skrivfel (och minnesfel) av häradsskrivaren.
 
Vad gäller Jon Gummesson i Gummatorp undrar jag om det inte är så att skrivaren har lurat sig själv genom att gården Jon bodde på hette Gummatorp och att man faktiskt felaktigt skapat en Jon Gummesson på gården ! Likaså kanske det inte rör sig om Jon i Gummatorp i alla målen som relaterats, eller så har man återupprepat felet, eller så förekommer det en styvfar trots allt.  vi får forska vidare.
 
Mvh Niclas R.