NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Annika Davidsson skrivet 2002-01-26, 11:15
Hej Göran!
Jag har inte mer uppgifter om Per Jonsson men har en fråga angående den gård som du påstår (i ditt inlägg 15 jan.) att Måns Persson sade sig äga i Kalmar. Han ägde även en gård i Helsingör.
Dessa uppgifter gäller Måns Nilsson Hane från Växjö dombok 1675 10/5.
I Växjö dombok 1675 29/3 Wplästes et Gårdabreff Wäla:tt Måns Nilsson Hahne gifwet på sahl. Måns Pehrssons Tompt och Ägendomb så Emedan be:te Tompt ägor af honom ähre Laghbudne och Redeligen bethalt Ty dömbdes dttta kiöp fast och ständigt.  
 
 
 
 
 
                    .
Den ovan nämnde Måns Persson var inte Måns Hanes anfader med samma namn utan borgmästaren M.P. som hade avlidit på hösten 1658 och efterlämnat många trassliga affärer.