NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-25, 10:09
Hej Niklas!  
 
Tack för din fylliga kommentar. Din slutsats blir att Jon Månsson skulle ha varit vid liv ännu 1652.  
 
Mitt eget syfte när jag startade diskussionen var att om möjligt kartlägga Jon Månssons anor. Spåren ledde till Ramnåsa by i Dädesjö socken och en den gamle mannen Måns Persson. Tycker därför fortfarande att diskussionen hör hemma under rubriken ”Dädesjö” trots utvikningar. Mina domboksavskrifter är hämtade ur renovationer. För vissa mål har jag endast kortfattade excerpter.  
 
Jon Gummesson återkommer med en märklig unicitet i domböckerna.  
 
En första antydan till ett annat fadersnamn än Månsson förekommer 1638-12-12. Då anklagas en skattebonde som kallas Jon Gummetorp (här kan inte uteslutas att jag själv kan ha skrivit fel, men tror inte det). Det vore intressant att se vad originaldomboken säger (finns den på biblioteket i Växjö?). Om jag har skrivit rätt så tycks Jon skräddare ha burit smeknamnet Gummetorp! Saken handlar om 3 rävskinn som Jon låtit bereda hos Måns Erengislasson i Risinge. Av skinnen lät han tillverka en tröja åt en diäckne poick - kanske den egna sonen Nils. Skinnen var köpta för mer än 11 år sedan av Mattis i Dädesjö socken.  
 
Dateringen av försäljningen av Boldö är intressant. Din notering tyder på att frågan redovisades i Uppvidinge dombok 1637-11-09 medan jag har årtalet 1639. Då kallas bonden i Gummatorp för ”Jon Månsson”. 1639 motsäger min egen teori om att Jon Månsson skulle ha avlidit kring 1638. Vill därför tro att du har rätt!  
 
Mantalslängden för Lessebo redovisar 1650 en ”Jon skräddare” med hustru Elin boende hos Per Gummesson. Kan avse Jon Gummesson som då gift om sig efter Märta Månsdotters död.  
 
1652 vintertinget (har ingen notering om exakt datum - bör ha varit januari/februari). lägger Per Jonsson i Gummatorp fram skriftliga bevis för att att Åsle i Attsjö ”är honom skyldig efter sin svärfader Jon Gummesson” 100 daler silvermynt. Halva gården Attsjö pantsätts första gång som säkerhet för skulden. Om jag tolkat saken korrekt så skulle Åsle således ha varit gift med en okänd dotter till Jon Gummesson!  
 
1652 i juni köper Jon Gummesson och hans ”förra barn” gården i Lessebo, se ovan.  
 
1652 också i juni avhandlas tvisten om Carl Perssons oxar. Jon Gummesson bodde då i Lessebo och kanske omgift med Elin.  
 
Om Jon Gummesson verkligen varit Jon Månssons efterträdare i Gummatorp så hade han väl, i och med omgiftet efter Märta Månsdotters död, ingen bördsrätt att åberopa i de skattehemman som Jon Månsson innehaft - eller hur? Dessa gårdar borde således utskiftats på Jon Månssons biologiska barn.  
 
Niklas och Annika, det vore intressant att höra era kommentarer till ovanstående. Om Jon Månsson med bestämdhet kan utpekas som far till Per Jonsson m.fl. syskon så skulle jag viljka återgå till Jon Månssons gamle far Måns Persson i Dädesjö(?).