NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-24, 17:32
Hej Annika!
 
Måns N. Hane låter i Växjö rådstuga utbjuda sin gård till salu 1675-05-10 och säger samtidigt upp sitt burskap i akt och mening att vilja flytta. Han sa sig äga en gård i Kalmar och en annan i Helsingör.
 
Det är möjligt att du, med viss tvekan, har rätt beträffande föräldrana till Per Jonsson.  
 
Annika, många forskare här dragit fel slutsatser vad beträffar innebörden av fader. Mycket ofta åsyftas därmed en styvfader. Det förvånar att Jon Gummesson själv (om han nu vore biologisk fader och sannolikt långt ifrån utblottad)inte skulle ha förmåga att ta itu med sonen Nils affärer - eller hur. Han var ju fullt kapabel att tillägna sig Lessebo-gården. Kan det vara så komplicerat att fadern är Jon Månsson medan modern däremot inte är Märta Månsdotter. Vare sig Jon Gummesson eller Märta Månsdotter skulle då vara biologiska föräldrar. Det finns för mycket som talar för Jon Månsson som biologisk fader. Varför skulle t.ex. Per Jonssons hustru äga just den gård Västanåkra i Dädesjö socken som Jon Månsson troligen innehaft? En slump eller inte?
 
Vem syftar man på med uttalandet nedan? Ska Peder Jonsson eller Jon Gudmundsson instämmas och bevisa?
 
dette haffuer Pädher utlagt och berättar att hans Möderne icke sig sträcker så widt och utloffuar at veela medh skrifftelig skiääl på een annan tydh bewysa när han lagligen citerad blyffuer. Det vore intressant att få läsa hela målet.  
 
Vi får rota vidare!
 
Vänliga hälsningar
Göran