NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Annika Davidsson skrivet 2002-01-24, 16:23
Hej Göran!
Frågan om Per Joenssons biologiska föräldraskap börjar bli alltmer komplicerad.
Jag återkommer än en gång till Cronobergs friherreskaps dombok 1651 13/10 (Finns på mikrofilm JR 334) Vid detta ting sägs att Per Joenssons far ännu lever. I samma mål nämner Per 8 olika poster han betalt för brodern Nils. Därefter sägs dette haffuer Pädher utlagt och berättar att hans Möderne icke sig sträcker så widt och utloffuar at veela medh skrifftelig skiääl på een annan tydh bewysa när han lagligen citerad blyffuer
Av detta kan man dra slutsatsen att Pers far lever men modern är död.
Joen Gummesson (fadern) lever men Pers biologiska mor är död.
Ingendera av Jon Månsson eller Märta Månsdotter är föräldrar till Per och hans bror Nils.
Angående Maria Didrichsdotter så finns hon i mtl Växjö 1640 o 1642. 1643 ,44,45 o 46 kallas hon bara Maria men inget tyder på att Per gift om sig. Mantalet 1647 saknas och 1648 anges Per Jonssons hustru död i avkortn. längd. Hon måste alltå ha avlidit 1647 eller 1648.
En fråga: Vid vilket ting nämns Måns Nilsson Hanes gårdar i Helsingör resp. Kalmar?
Mvh Annika