NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-22, 20:26
Hej Annika!
 
Jon Månsson och/eller Jon Gummesson i Gummatorp det är frågan.  
 
Jag tror fortfarande att Märta Månsdotter gifte om sig kring 1638. Detta år i december köpte Jon Gummesson o h.h. Märta Månsdotter Hanagården 1 mtl i Furuby by av två systrar Ingrid o Ingeborg Olofsdöttrar (den senare systern från Möre).  
 
 
I juni 1652 köper samme Joen Gummesson och hans förra barn ett halvt mtl Lessebo av Per Gummesson (troligen Hane-släkt från Väckelsång) i Lessebo och dennes svåger Lars Persson i Ugnanäs. Gården säljs i juni 1658 av länsman Per Jonsson i Gummatorp, Nils Jonsson (Gumelius?), Elin i Löfås och Eriks hustru i Västanåkra (Dädesjö socken och Jon Månssons f.d. gård) till svågern Nils Hane i Fururby (far till rådmannen Nils Hane i Växjö), g.m. systern Kerstin Jonsdotter. Innebörden av hans förre barn kan vara att det fanns två barnkullar, varav den första sannolikt i så fall avsåg h. Märta Månsdotters barn tillsammans med Jon Månsson.
 
Undet tiden som rådman i Växjö tror jag att Per Jonsson tidvis bott i Gummatorp. Han förefaller att ha varit gift tre gånger:
1. Maria Didriksdotter (1640 köper hon och maken ett bool i Växjö av khd Herman Dusaeo)
2. Ingrid N.N. (mantalslängd för Gummatorp 1650)
3. Britta Brynielsdotter, som var änka i Gummatorp 1670 då hon beklagade sigh öfr sin stifson Måns Persson ibid, att han undsäger och hatar henne och hennes 4 små barn och will köhra henne och dem ifrån Gummatorp skattegårdh. Detta ärende remitterades till Cronobergs frihersskap.
 
En av Per Jonssons barn var alltså länsmannen Måns Persson som senare blev bosatt i Åseda eller möjligen Åreda (dombok 1684).
 
Frågan om släktsamband mellan herr Jöns i Hovmantorp och skräddaren i Gummatorp och dennes hustru har tidigare diskuterats. Jag tror för min del att Jöns Månsson hustru Märta Mänsdotter möjligen kan ha varit dotter till den Måns Svensson som brukade den f.d. kronogården Gummatorp (år 1616 skänkt till Jöns Magni). Frågan är intressant och långifrån klarlagd.
 
Annika, du säger att h. Maria var d. 1648 enligt avkortningslängden. Kan man få fram ett mer exakt dödsår tro du? Levde hon t.ex. 1642-1643?
 
Var finner man domböckerna för Cronobergs friherreskap? Är de mikrofilmade?
 
Med vänlig hälsning
Göran