NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Annika Davidsson skrivet 2002-01-22, 18:16
Hej Göran!
Angående Per Joenssons far så tror jag nu att Joen Gummesson måste vara ett skrivfel. I Cronobergs friherreskaps dombok 1651 13/10 Kräver Carl Persson 20 daler av bröderna Päder Jonsson i Gummatorp o. Nicolaus Gumaelius för oxar etc.
Vid samma mål anklagar Carl P. Pädher Joensson med sina syskon haffuer låtit afwittra dheras fäderne Emädhan fadheren ännu leffuer  
I mantalslängd 1640 i Gummatorp nämns Joen hustrun Märit Månsdotter sonen Måns dottern Elin.
Jag tror inte med ledning av ovanstående att Märit gift om sig med någon Joen Gummesson.
Tinget i Konga 1618 Michaelis dag tar upp her Jöns Magni i Hovmantorp brev givet av kung Gustav Adolph 1616 12/12 på gården Gummatorp som han fick i vederlag för en skattegård i Vimmerby som hörde hans hustru Märitas fader till.
Nu sålde Jöns Magni samma gård till Joen skräddare och dennes h. Märit.
Man kan undra om det finns något släktsamband mellan herr Jöns eller hans hustru och Joen skräddare o. h.h Märit Månsdotter.
Herr Jöns?son Måns Hoffmannus var gift med Ingeborg Olofsdotter i hennes 1:a äkt. Ingeborgs mor Susanna Thomasdotter Wederborg gifte sig senare med Erland Nilsson.(I sitt 1:a äkt. var Susanna g.m. Olof Holgersson)
Per Joensson var i sitt 1:a äkt. g.m. Maria Didrichsdotter som var död enl. avkortningslängd till mantalslängden i Växjö 1648. Samma år flyttade tydligen Per till Gummatorp?
Vet du vad Per Joenssons 2:a h. hette?
Mvh Annika