NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-11

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-11
Skrivet av: Dag M. Hermfelt skrivet 2004-05-03, 10:33
I Kungl. Kronobergs regementes officerskår samt civilmilitära personal af officers rang 1623-1896, av Gunnar Hylt?n Cavallius (Stockholm 1897), anges på s. 55 att sedermera fänriken vid Kronobergs regemente Eric Nilsson även hade epitetet i Frykestad.
Orten/gården finns inte i Rosenbergs handbok och är troligen feltolkad av Cavallius. Är det någon läsare som tror sig veta vilken ort som avses? Eric Nilsson i Frykestad är möjligen densamme som den Eric Nilsson som 1655, som sergeant på Eric Slattes kompani var bosatt på, eller njöt räntan av, Ekemåla i Väckelsångs socken. (KrA. Regementsräkenskaper. Infanteri Småland. Regementsslut 1655). De militära rullorna, som inte är genomgångna, torde väl annars ge besked.
Hälsningar
Dag M. Hermfelt