NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
Skrivet av: Berit Sjögren skrivet 2003-10-07, 14:08
Christer Florman!
Bengt Ersson tycks ha haft djupa rötter i Härnum, min födelseby där min far ägde släktgård. Härnum är en klungby med 3 stamgårdar, alla skatte och inte underställda gods,  som genom hemmansklyvningar resulterade i 8 gårdar som mest - nu är bara 3 bebodda. I domböcker och gårdsarkiv (Härnums och även Olserums) har jag försökt spåra gårdsgenealogier och funnit att gårdarna splittrades upp genom div. arvsskiften. Naturligtvis är jag intresserad av alla Härnumbor. Vart tog Bengt Ersson vägen?
   
1-Bengt Eriksson. Född 3 maj 1792 i Härnum, Västra Ed(Faddrar bl a  pigan Maja Benctsd:r, Diursnäs, V Ed
 
2-Erik 0lofsson. Född 9 nov 1739 i Härnum,(Fadder bl a inspekt Lars Hesselgren Vinäs). Död 20 mar 1800 där (Hem äg i Hernum av lungsot, 60 år 4 mån 1 vecka 4 dgr)Hem äg å 1/12 mtl Härnum (nu Blågården, urflyttad vid laga skifte 1857.). Andra 1/12 ägdes av brodern Sven= nu Omgården.Paret födde 13 barn i Härnum 1773-1799.Gift 11 nov 1770 i V Ed (morgongåva 40 lod silver; hon piga i Tindered, Lofta  
3-Cajsa Bengtsdotter. Död 14 apr 1800 i Härnum, V Ed
 
4-Olof Svensson. Född 17 sep 1704 i Härnum, (möjligen 1708-otydligt). Död 22 jan 1778 där av håll o styng, 70 år 11 mån gl, lämnat enka o 4 levande barn Bonde å 1/6 ml, 1/2 fädernegården Gift 7 nov 1736 i Ö Ed= Eds Kapell  
5-Ingeborg Eriksdotter. Född 29 jun 1715 i Kärr(Salkärr), u Vindö, Ö Ed . Död 11 sep 1785 i Härnum, V Ed. Bodde 1785 i Härnum hos son Sven
 
8-Sven Jonsson (död i Härnum, 1 gång gift, 50 år gl). Begravd 7 maj 1721. Bonde å 1/6 mtl Härnum, 1/2 fädernegården.Gift 13 okt 1701 i V Ed  
9-Anna Svensdotter. Född  i Olserum, V Ed  Döpt 4 sep 1681. Död  i Härnum, (1 gång gift, fött 11 barn, av fråssa). Begravd 31 jan 1762. Tjusts häradsrätt, st 1726: Sven Svensson i Olserum emot sin syster AS att hon måtte avflytta från gården, där hon bott i 24 år,som han äger lika stor del i.Ht 1727 nr 83: AS med son Per S o måg Hans Olsson inblandad i hälerimål Per o Hans beskyllda för att ha stulit av Nils Nilsson i Brevassa.(Se min uppsats i Tjustbygdens släktforskartidning - har inte årgång här. Sonen Jon övertog Annas gård ( nu Mellangården) i Härnum medan sonen Sven övertog faderns där.
 
16-Jon Johansson d ä. Bonde å 12/20 mtl Härnum, fädernegård på Kullen, kyrkvärd 1679 Född 1637 i Härnum,(åu i dödbok; född 1639 enl attest om mantalsbefrielse 1718). Död  i Härnum, (2 ggr gift, avlat 6 barn,sjuklig i magen). Begravd 29 sep 1720. Tjust hd 1718 15/11 ?68: Beviljades mannen JJ i Hernum att han är 79 år o af ålderdom svag, så avsig kommen o orkeslös att hamn ej vidare ska kunna stå för något gårdsbruk utan uppdrgit sins söner Sven o Johan Jons:r; anhåller födenskull i afseende derpå ifrån mantalspenningar o andra utskylders erläggande sådan efter bliva befriad; efter pastoris givna attest.. Resolut om befrielse I Härnum fanns samtidigt en Jon Johansson d y som fick sälja sin gård till Forsby säteri 1700 (enl Forsby gårdsarkiv, läst av Ulf Trysdal) Gift 2:o 1699 i V Ed (hon änka från Tindered, V Ed) med Botil Larsdotter. Född 1667 (åu). Begravd 11 sep 1742 i Västra Ed hos styvdotter Kerstin (1676-1732) i Tindered ).  
17-Maria JönsdotterFödd 1643 i Sund, Gärdserums sn (föd.plats o åu i dödbok). Begravd 10 apr 1698 i V Ed (död i Härnum)
 
18-Sven Olofsson. Född 1655 (åu). Död 1732 i Olserum, V Ed (1 g gift,avlat 8 barn). Begravd 13 feb 1732. Bonde i Olserum, bott där i 43 år.  Enl dödbok: Warit en god och redlig man, legat i säng 5 mån.i ålderdomen sjuklig.Gift 24 okt 1680 i V Ed  
19-Kerstin Svensdotter.  Mellangården Hade ärvt mödernegård i Härnum,som gick till dottern Anna.Vid giftermålet 1680 piga i Skullrössel undr Forsby säteri, V Ed.  
32-Johan Jonsson. Begravd 8 okt 1671 i Västra Ed Bonde i Härnum i mtl 1669 mh (med Johan Nilsson). JJ hade köpt 1 aln i Härnum av Johan Nilsson, som barnen tvistade om på ST 1684. JJ vittne mot Botved Brunck i Ed ST 1656 18/6 med Harald i Härnum o Erik i Olserum (Tjust härad)Gift 9 nov 1634 i Ed
33-Brita Sunesdotter. Från Hälleberg (V) Ed 1634  
 
36-Olof Andersson. Bonde i Olserum, V Ed, hade tidigare bott i Quarntorpet u Forsby, V Ed. Kyrkvärd 1649. Född 1612 (åu 1662, då 50 år, hade bott 16 år i Olserum). Begravd 4 aug 1687 i  V Ed OA svåger med Erik i Olserum d 1680, som 1662 bott där i 36 år. (Barn 18)  
37-Sunesdotter Hade arvedel i Hjulby, Lofta (Olserums gårdsarkiv
 
 39-Sven Johansson Var död 1682 då det nämns att han sålt jord i Härnum till bröderna Nils o Jon. Gift 1674 30 april i V Ed, han i Härnum
 40-Anna Bengtsdotter från Kyrkbyn, V Ed
 
64-Jon. Bonde i Härnum, kyrkvärd 1632. ( kyrä V Ed) Jon i Härnum fick böta 3 marker efter slagsmål när stapeln spändes på kyrkan 1629 10/5, enl Ada Rydström: Boken om Tjust s 50.  
 
74-Sune Olofsson. Bonde i Hjulby Lofta enl domb 1651. Sune 1 hjonelag stod 1614 i Olserum, V Ed (Älvsborgs lösen)
 
78-Johan Johansson. Bonde i Härnum.var död 1672 i Härnum;  2:a uppbud å JJ:s gårdsdel som han köpt av Nils Olsson för 41? dr kmt uppbjöds 2:a gången 1670 i Härnum,(Tjust hd 1670 HT? ?1). Tjust hd 1671 VT: 1: a uppbud för JJ då syskonbarnet=kusinen Nils Olofsson i Härnum sålt jordepart för 41 ? dr kmt. VT 1672: Nämns h Anna Jönsd:r i Härnum, änka efter Johan, son Jon.
79-Anna Jönsdotter. Änka 1672; VT. Tjust hd 1672 22/2 VT: AJ i Hernum efter borgaren i Västervik mr Per Gudmundsson egen attest- juramentum delatorium- att som Per G fått den ? tunna råg enl specifikation- efter svärfar sal. borgmästare Hindrich Fransson afkortas således samtliga interessenters rest EFTER SAL JOHAN I HÄRNUM samma råg med 3 dr 24 öre dito mynt, ändå rester Per Gu skuld å 33 dr 21 öre, men äger deremot inget å afkortningen för 18 ? tjära, så framt Jon ingen betalning tagit a part, som Per Gu föregiver... Änkan nekar det varit 8 kannor, bevistes det bara varit 6 kannor, dy är samma hennes invändning null.... Sonen Jon Johansson dy sålde 1700 sin gårdsdel (? gården) till Isac De Besche på  Forsby säteri medan andra ? gick till sonen Sven Johansson och fanns kvar i familjen; gick till dotter Kerstin Svensd.r gift i Olserum (se nr 19)