NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
Skrivet av: Berit Sjögren skrivet 2003-03-11, 23:39
Göran J:son!
Knut*Konstans Rydberg, inspektor, arrendator på Lilla Björka, V Ed, född 18560928 på Holm, V Ed gift med Laura MK Gobom född 18580511 i Kilmare, Gladhammar.(Om sl Gobom, se Svenska släktkalendern 1938).
Av de 10 barnen blev endast ett, Ebba gift Björkqvist född 18940427 i L Björka kvar i landet. Hennes man Gustaf* Verner Björkqvist född 1887 på Gärdet, Stora Björka, V Ed, död 1957 var hem. äg. på gården Hagen i Stora Björka.Henne träffade jag på 1960-talet och hon berättade att ett par av bröderna som emigrerat hade besökt familjen. Mig veterligt fanns inga efterkommande i USA, men har Du fått upp spår på sådan är jag nyfiken. Att modern Laura Gobom följde med till USA nämnde hon inte.  Inom parentes kan jag nämna att jag har foto på Konstans Rydbergs föräldrafamilj i Holm, V Ed:
F:Fanjunkaren på Holm, V Ed,  Vilhelm Rydberg,född 18170621 i Runtuna sn(Söd) gift med M: Sofia* Albertina Helena Robbert, född 18190727 på Skårsjö, Tryserum, död 18581202 på Holm, V Ed. Efterlämnade 2 söner, 1 dotter.
FF: Hovtrumpetaren i Sthlm Nils Fredrik Rydberg född 1747 (om släkten, se Setterdahl, Östgöta nation i Lund nr 1017).
MF: Eric Robbert, född 17890201 på Skårsjö,Tryserum, död 18090910 i Skrickerum, Tryserum.(om släkten Robbert kan man läsa i Gård och Släkt. Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses åb 1999-2000. Kan beställas E-post: anders.bockgard@mailbox.swipnet.se
MM: Anna Lovisa Bergman, född 17950825 i Bankekind, Svinstad, död 18610510 i Skrickerum, Tryserum.
FF F:Per Gobom, född ca 1730,från Storebro bruk, Vimmerby lf, död 18080211 i Älö, Södra Vi.Byggmästare åt general CF Pechlin på Ålhult, S Vi. Ägde Älö, hustruns arvegård.
FARFARS MOR Elisabet Kiälbom, döpt 17430703 i Södra Vi, död 18260320 i Älö, S Vi hos son Lars Magnus Gobom f 17731114 i Åkarp, Lönneberga, död 18350515 i Älö, S Vi, possessionat i Älö (FARFAR).
FF MF: Johan Kiälbom född ca 1714, begravd 17440304 i Södra Vi, bosatt i Älö, adjunkt (utan tjänst). Bou 17450625 (SR 587). 2 döttrar. Gift 17410604 i S Vi:
FF MM: Elisabet Isaksd:r Cronstrand född ca 1711 i S Vi, begr 1795125 i S Vi.
FF MF F: Börje Kiälbom d ä. bgr 17310631 i S Vi. Gästgivare i Skärstad, S Vi.
FF MF M: Anna Hörling, bgr 17400302 i S Vi, 58 år gl. Om hennes släkt bakåt, se Berit Sjögren, Kamrer Mårten Hörling i Stockholm och några av hans ättlingar. SoH 1995/2 s 340 ff.
FF MM F: Isak Cronstrand, skeppskrivare, bosatt å hustruns gård Älö, S Vi.Bou 17310109; endast 1 dotter.
FF MM M: Anna Wigman, bgr 17300503 i S Vi, dotter till kvaretermästare Lorentz, som fick Älö i donation.
FF MM FF:  Erik Winnerstadius 1603-1680, , kyrkoherde i S Vi.
FF MM FM: Karin Hansd:r Dyk, levde 1707 i Lilla Vi, Djursdala. (OBS! ej Sara Dyk; fel i hm). Se Berit Sjögren, Bäckhult i Södra Vi socken. SoH 1981/2 s 339