NULL Skriv ut sidan - Karlstens slottsförsamling

Anbytarforum

Titel: Karlstens slottsförsamling
Skrivet av: Jan Ek (Janek) skrivet 2005-08-24, 22:52
Min ffff Otto Svensson Ek var artillerist vid Carlstens fästning mellan åren 1846 till 1854. Jag har tidigare inte forskat i militära församlingar, och även om de i princip är lika med andra i sin indelning i hfl, in- och utflyttningslängder och ministralböcker så har de vållat mig en del huvudbry.
 
Jag har funnit inflyttningen och utflyttningen, men den åttaåriga perioden sträcker sig över två av de tidsperioder som den enda husförhörslängden AI:1 är indelad i. Jag finner honom utan problem som artillerist nr 30 i 5:e depotkompaniet i perioden 1845-50, men jag hittar honom inte i följande period, 1950-60. Inte som nr 30, och inte på någon annan sida heller?
 
Om han var skickad i tjänst någon annan stans borde väl inte utflyttningen vara införd så sent som 1954, väl in i perioden som hfl ska täcka?
 
Enligt beskrivningar jag läst pågick stora utbyggningar av fästningen under 1850-talet, främst med hjälp av indelta soldater, men jag antar också fångarna i fängelset användes som arbetskraft. Denna stora aktivitet är inte synlig i hfl, jag gissar därför att de indelade soldaterna fortfarande är skrivna i sina respektive församlingar också i tider de deltar i större projekt som detta? Också över längre tid? Hur var det vid byggandet av Göta Kanal som jämförelse?
 
Mer överraskande är det för mig att inte fångarna i fängelset är upptagna i hfl? Hur var det vid andra fästningar? Var är dessa då förda?
 
Problem nummer ett är alltså var är Otto Ek uppförd mellan ca 1850 och anteckningen om utflyttning 1854? Man glömmer väl inte en soldat som är så lätt att hålla reda på med de fasta nummerserierna som också används i hfl?
 
Problem nummer två är att jag har en lucka mellan utflyttningen från Carlstens slottsförsamling 2/12 1854 och den 14 nov 1856 då han är uppförd i Hallsberg som inflyttad från Carlsten? Detta är nästan två år? I utflyttningsboken kallas han f.d. artilleristen så det är helt klart att hans tjänst är avslutad 1854.
 
Problem tre är att jag också är oklar på tolkningen av anteckningarna i utflyttningslängden. Under kolumnen anmärkningar anges för Otto i likhet med andra fd artillerister anklagad? I alla fall är det så jag läser anteckningen.
 
(http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/75032.jpg)
 
Vad betyder då detta? Är det ett avsked utan ära? En olaglig handling som begåtts, eller bara en misstanke? Jag har förstått det som att den vanliga termen är afsked för den som fullgjort sina plikter på ett ärofullt sätt. Detta används också för många andra i längden.
 
Problem nummer fyra är att jag inte förstår hur anteckningen i kolumnen Hvarthän ska tolkas heller. För Otto och många andra i längden är noteringen förkortningen Kon Bef, eller varianten Kon B. Detta är ju en kolumn som normalt pekar på den församling personen flyttar till, i denna längd är helt naturligt Göteborg, Tjörn, etc vanligt förekommande. Men detta kan ju inte vara en geografisk plats? Däremot står det några ställen det jag tolkar som Kon B i Gbg. Denna anteckning verkar också vara en följeslagare med de soldater som har kommentaren anklagad och afförd. Men inte samman med afsked där geografiska namn är målet med flyttningen.
 
Exempel på detta ur samma längd:
 
(http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/75033.jpg)
 
Så vad är Kon. Bef. i Göteborg för ett mål för avflyttning? Syftar det kanske på Konungens Befallningshavare? Med vad blir tolkningen då, handlar det om något slag av rättsförföljelse?
 
Eller står Kon för kontrakt? Jag antar att dessa värvade soldater som alla artillerister ju var hade ingått ett kontrakt. Men vad blir tolkningen då?
 
Hoppas någon stött på dessa termer och har en tolkning, synpunkter på alla fyra problemen är mycket välkomna.