NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 16.4.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16.4.2002
Skrivet av: Hans Egeskog skrivet 2002-02-04, 19:36
Till Mats Högberg
 
Carl Magnus Johansson var INTE född den  
24/10 1800, utan den 23/12 i Påvarp, Säby.  
Och visst, du har helt rätt. Han flyttade tillbaka  
till Säby och skildes från hustrun 1826 p g a  
eget horsbrott, d v s han hade hoppat över  
skacklarna, vilket ju var skilsmässoorsak även  
då. Att Maria Katarina Andersdotter gifte om  
sig med Anders Andersson och dog i  
Ekeberg, Trehörna 5/4 1839 har du väl koll på.
 
Carl Magnus gifte också om sig, den 20/3  
1829 i Säby med Anna Beata Gustavsdotter  
från Källås. De fick 1831 tvillingpojkar som  
dog vid födseln, menom de fick ytterligare  
barn, eller vad som hände med familjen efter  
1831 vet jag inte.
 
Carl Magnus? anor är dock bekanta. Hans far  
Johannes Persson är nämligen bror till min  
egen ana Jonas Persson i Påvarp. Carl  
Magnus? antavla ser ut så här, så långt jag  
känner till den. Om inget annat anges ligger  
de angivna platserna i Säby socken.
 
***PROBAND***
1 Carl Magnus Johansson, f 23/12 1800 i  
Påvarp, Säby. Brukare i Ekeberg, Trehörna  
1822-1825, brukare i Påvarp omkring 1830.  
Gift 1o 23/6 1822 i Trehörna med Maria  
Katarina Andersdotter i Ekeberg, skilda 1826.  
Gift 2o 20/3 1829 i Säby med Anna Beata  
Gustavsdotter från Källås, f 26/1 1810 i  
Tokarp, Säby.
 
***Generation I***
2 Johannes Persson, f 17/1 1775 i  
Skrubbe, död 11/3 1837 i Påvarp. Bonde i  
Påvarp, Säby. Nämndeman
Gift 10/10 1797 med
3 Maria Månsdotter, f 20/12 1778 i  
Ingefredarp, död 21/11 1851 i Påvarp
 
***Generation II***
4 Per Nilsson, f 8/7 1733 i Sandvik, Åsbo,  
död 29/1 1800 i Påvarp, riksdagsman.  
Brukare i Galtås, Säby prästgård, Skrubbe och  
slutligen bonde i Påvarp. Gift 9/6 1756 i Säby  
med
5 Anna Persdotter, f 4/5 1732 i Övrarp, död  
6/3 1812 i Påvarp
 
6 Måns Larsson i Uddesbo, f 4/11 1726 i  
Falla södergård, död 25/4 1797 i Ingefredarp.  
Brukare i Uddesbo och Ingefredarp. Gift 22/10  
1764 i Säby med
7 Maria Larsdotter i Övrabo, f 21/9 1749 i  
Hubbarp, död 1/2 1835 i Påvarp. Hon gift 2o  
2/7 1800 med Johan Nilsson i Ingefredarp
 
 
***Generation III***
8 Nils Jönsson, f 11/3 1700 i Svenningeby  
Södergård, Norra Vi, död 17/12 1765 i  
Sjundemåla, Torpa. Brukare i Visslevik, Norra  
Vi, Sandvik, Åsbo, Galtås, Säby och  
Sjundemåla, Torpa. Gift 2o 24/6 1756 i Torpa  
med änkan Botil Larsdotter i Sjundemålen,  
Torpa. Gift 1o 4/4 1725 i Tidersrum med
9 Kerstin Persdotter i Knallarp, f o 1691,  
död 1754 bg 9/6 i Galtås
 
10 Per Ånesson i Övrarp, f 1712 dp 6/7 i  
Ebbarp, död 21/4 1771 i Galtås. Brukare i  
Överarp, Lilla Kungshult, Falla norrgård och  
Galtås. Gift 11/5 1732 i Säby med
11 Maria Jonsdotter i Övrarp, f 1704 dp 6/3  
i Vinterstorp, död 17/3 1771 i Galtås
 
12 Lars Persson, f 7/8 1699 i Bällstorp.  
Brukare i Falla och Uddesbo. Gift 11/11 1722 i  
Säby med 13 Ingrid Andersdotter, f 1684  
dp 20/7 i Galtås norrgård, död 20/6 1770 i  
Uddesbo. Hon var änka efter Anders Jonsson  
i Falla (168(2)-1720)
 
14 Lars Persson på Gransbo, f 6/9 1713  
på Fjättarp, död 27/3 1786 på Övrabo. Brukare  
i Hubbarp och Övrabo. Gift 29/10 1738 i Säby  
med
15 Karin Jönsdotter, f 26/12 1715 i  
Skrubbe
 
 
***Generation IV***
16 Jöns Amundsson. Brukare i  
Svenningeby södergård och Visslevik, Norra  
Vi. Gift 16/6 1689 i Norra Vi med
17 Ingeborg Månsdotter från Långeryd u  
Sånna,  
Asby.
 
20 Ånnar (Anund) Persson, f ca 1678 i  
Rönnestad, Trehörna, troligen död senast  
1715 vid Stralsund. Soldat för nr 111  
Stallberga av Norra Vedbo komp. 1709-? Gift o  
1710 i Säby med
21 Karin Eriksdotter, f 1679 (åu) i  
Kungshult, död 1773 på Prästgårdens ägor.  
Hon omgift med Per Persson.
 
22 Jon Sevedsson, f 1666 i Tostås, dp  
30/9, död 1737 bg 1/5 i Övrarp. Bonde i  
Vinterstorp och Övrarp. Gift 25/10 1696 i Säby  
med
23 Elin Nilsdotter, f 1676, dp 27/8 i  
Rosstorp, död 10/10 1756 i Galtås.
 
24 Per Matsson, f 1673, dp 23/3 i  
Trehörningstorp, död 1735 bg 26/5 i Uddesbo.  
Brukare i Bällstorp och Uddesbo, samt  
möjligen på någon annan gård under tiden  
1706-1735. Gift 2/10 1699 i Säby med
25 Marit Månsdotter, f 166(9) i Gylgamålen,  
död 30/3 1739 i Uddesbo
 
26 Anders Börjesson, f 163(9), död 1719 i  
Falla, bg 18/5, kyrkoföreståndare. Bonde i  
Galtås. Gift 2o 19/12 1700 med änkan Anna  
Persdotter i Vätinge. Gift 1o 4/6 1677 med
27 Sigrid Larsdotter i Skrubbe, död o 1699.
 
30 Jöns Larsson, f 1658, dp 3/1 i Skrubbe,  
död där 5/3 1716. Bonde i Skrubbe. Gift 14/10  
1694 med
31 Ingeborg Persdotter i Skrubbe, död  
1750 bg 1/7 i Övrabo/Övrarp?
 
 
***Generation V***
40 Per Svensson i Södramålen. Brukare i  
Rönnestad, Trehörna ca 1676-170(0). Nämnd  
1704 som brukare i Hulu södergård, Säby,  
men sedan ej nämnd. Troligen död men ej  
funnen i dödboken. Gift 24/10 1675 i Säby  
med
41 Anna Anundsdotter i Ebbarp. Nämnd  
som boende i Hulu södergård i  
mantalslängden 1708 och kallas i jordeboken  
1706 och 1711 för änka. I mantalslängden  
1708 står hennes son Åne som brukare av  
Hulu södergård.
 
44 Seved Börjesson i Tostås. Levde ännu  
1708 [mtl] men troligen död i pesten 1710/11.  
Bonde i Övrarp från 1669. Gift 8/10 1665 i  
Säby med
45 Anna Jonsdotter i Källås. Levde  
1696/97  
[nämnd i katekisationslängden]
 
46 Nils Sunesson, f 162(8), död 1691 bg  
3/5 i Rosstorp. Bonde i Rosstorp. Gift 1o med  
N.N., död 1673, bg 6/7 i Rosstorp. Gift 2o  
25/10 1674 med
47 Kerstin Nilsdotter i Magersjö. Hon  
omgift 8/10 1693 med Per Persson i Katarp.  
 
48 Mats Persson, byggmästare, död 1703  
bg 23/8 i Falla. Bosatt i Gissnabo,  
Trehörningstorp, Norra Ustorp, Övrabo,  
Ballstorp och Falla. Gift 2o 8/11 1685 med  
Kerstin Andersdotter i Ballstorp. Gift 26/10  
1656 i Säby med
49 Karin Håkansdotter, f 1633 i Gissnabo,  
dp 27/10, död 1685, bg 8/2 i Övrabo.
 
50 Måns Andersson i Gylgamålen, trol död  
1697/1700. Ryttare enl mtl 1667. Brukarei  
Gylgamålen. Gift 2o 12/5 1678 i Säby med  
änkan Kerstin Andersdotter i Lilla Gränarp.  
Hon levde ännu 1704. Gift 1o 16/6 1665 i Säby  
med
51 Karin Månsdotter, död 1677 i  
Gylgamålen, bg 27/5
 
52 Börje Svensson i Galtås, död 1667, bg  
12/5. Bonde i Björnklo. Gift 12/10 1634 i Säby  
med
53 Karin Svensdotter i Gummelycke.  
Hustru Karin nämnd vid vintertinget 21/1 1689  
då sonen Erik stämt Per Jonssons arvingar i  
Säby Norrgård för att få tillbaka pengar och ett  
silverbälte som hans mor hade lånat ut. Jfr  
Säby ng.
 
54 Lars Jonsson, f 158(8), död 1692, bg  
17/1 i Skrubbe, enligt dödboken 104 år  
gammal. Bonde i Skrubbe, nämnd i mtl 1648.  
Gift med
55 Anna Henriksdotter, död 1689, bg 6/10 i  
Skrubbe
 
 
***Generation VI***
80 Sven N.N., död 28/4 1672 i  
Södramålen. Bonde i Södramålen. Gift med  
81 Bengta Larsdotter (namn i mtl 1648).  
Nämnd i katekisationslängden 1696-97 E V 1,  
och kallas då blind och gammal.
 
82 Anund Svensson i Ebbarp, f 163(4), död  
1704 bg 24/1 i Äpplaryd. Skjutsrättare i Ebbarp  
men avsade sig ämbetet vid ST 1656. Gift 2o  
1/11 1668 med Ingrid Jonsdotter från  
Frinnaryd, död i dec 1680 i Ebbarp, bg 2/1  
1681. Gift 3o 1/9 1681 med Ingeborg  
Eriksdotter i Äpplaryd, f 1648 (åu), död 16/10  
1720 i Äpplaryd.  
Gift 1o 23/7 1653 med
83 Elin Larsdotter i Hagarp, f 162(5), död  
1668 i Ebbarp, bg 23/3  
 
88 Börje Andersson, död 1679 i Tostås, bg  
17/8. Bonde i Tostås. Gift med
89 Gunilla Sevedsdotter, död 1675 i  
Tostås, bg 15/5. (Patronymikon i mtl 1643)
 
90 Jon N.N., död 19/8 1653 i Källås,  
sexman 1646. Bonde i Källås. Gift med
91 Marit Svensdotter (namn i mtl 1648).
 
92 Sune Sevedsson, död mellan 1643 och  
1652 (namn i mtl 1643). Gift med
93 Brita Persdotter, död 1652, bg 4/4  
(namn i mtl 1643)
 
98 Håkan Knutsson (namn i mtl 1648),  
[eventuellt död 1688 bg 22/4 i Norraby, 80 år, i  
så fall född i Tranåskvarn, tiggare då han dog].  
Gift med      
99 Ingeborg Larsdotter (namn i mtl 1648),