NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 december, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 december, 2009
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2009-11-25, 20:28
Knalltorp förlänades 1617 på livstid till Sven Håkansson under fullständig skattefrihet. Själv bodde han tydligen på Ebbehult. I Madesjö kyrkas räkenskaper 1641 omnämns h. Mons Jonae som skänkar 1 dlr till kyrkan (Madesjö sn Ci:1, s 361). 1641 skänker Eskill, dräng i Knalltorp en mindre summa pengar till kyrkan. Lite senare samma år skänkte herr Monsas gosse i Knalltorp en mindre summa. Nästa år heter brukaren i Knalltorp tydligen Elias.
 
Herr Mons Jonae i Knalltorp bör ha varit präst. Har inte återfunnit honom vare sig i Madesjö sockens historia eller i herdaminnet för Kalmar stift. Gissar att Eskil kan ha varit identisk med herr Monsas gosse i Knalltorp. Finns det någon som känner till denne präst och hans eventuella son Eskil?
 
1645 skänker h Sara i Knalltorp pengar till kyrkan. Kan kanske vara identisk med Sven Håkanssons sondotter Sara Håkansdotter. 1647 hette brukaren på gården Per Olsson och hans hustru hette troligen Kerstin.