NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 december, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 december, 2009
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2009-11-09, 15:16
I Domkapitlet i Kalmars arkiv [finns förvarat på landsarkivet i Vadstena] och dess akter ordnade pastoratsvis, som jag nämner ovan, finns följande volymer för Madesjö-Örsjö:
EIV:95 (1639-1754) innehåller inkomna skrivelser/akter rörande ärenden inom Madesjö(-Örsjö)
EIV:96 (1755-1819) dito
EIV:97 (1820-1840) dito
EIV:98 (1695-1910) - innehåller: ekonomiska besiktningar 1831, 1833, 1841, 1852, 1866, 1875, 1883, 1900, 1903, 1908 och 1910; inventeringsprotokoll 1699, 1731, 1750 och 1794; valhandlingar 1739, 1740, 1742, 1755, 1773, 1792, 1834, 1842, 1867, 1877, 1886, 1891, 1893 och 1908; visitationshandlingar 1695, 1757, 1779, 1879, 1889, 1894, 1899 och 1910; folkskoleärenden 1843-1845, 1847, 1859, 1861, 1863-1867, 1871, 1872, 1885, 1895, 1896, 1900, 1902-1905 och 1908.
 
Dessa akter torde vara ytterst värdefulla för den hembygdsintresserade och en avfotografering borde ske om så inte redan skett (har möjligen någon privat släktforskare redan  fotograferat av EIV:95 ?)