NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 27 januari, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 27 januari, 2015
Skrivet av: Christer Carmevik skrivet 2013-03-14, 21:51
Anders Carlsson Lås född 1788 - men när och vem är föräldrarna?
Lyckas bara spåra honom bakåt i husförhörslängderna till Askeryd AI:14 (1826-1830) Bild 75 / sid 66 och får inte noggrannare födelseuppgift än 1788. Problemet är att det är 4 Anders födda i Lommaryd 1788 och jag kan inte avgöra vilken det är.  
En tidningsartikel (se nedan) säger att han skulle vara född den 2/11, men jag kan inte hitta någon på Lommaryd C:4 (1776-1810) Bild 193 / sid 375 (AID: v35334.b193.s375, NAD: SE/VALA/00233)
 
Någon som vet något om denne gamle krigare?  //Mvh Christer Carmevik
 
Tidningsartikel, troligtvis Tranås Tidning, 10 februari 1989.
 
Krigsveteranen levde sjuklig och bortglömd
 På 1860-talet gick det bort, Askeryds socken gamla krigsveteraner. En av de sista var Anders  
Lås i Sjöstugan under Eldstorp. Denne hade uttagits till lantvärnet i 1808-1809 års finska krig  
sam bevistat 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge som vargeringskarl.
 Efter hemkomsten från krigen blev han så småningom egen brukare på olika ställen i socknen.  
I husförhörslängderna för åren 1817-1830 kan man utläsa att Anders Lås prövade lyckan på  
flera platser, bl a Rotekulla, Hytten och Skogssjö under Ramsvik. Slutligen slår han sig ner i  
Sjöstugan under Eldstorp. Möjligen har han själv uppfört stugan, som för övrigt finns kvar än  
idag (1989). Den odlade arealen var mycket liten och stället födde bara en ko. Det var inte  
mycket att försörja sig och familjen på. Därför måste Anders skaffa sitt uppehälle på annat  
sätt.
 
Sjukdom
 Stugan låg alldeles vid stranden av Västra Lägern och fisket i sjön gav säkert sitt bidrag till  
försörjningen liksom jakten i skogarna. Dessutom dagsverkade Anders och hans hustru i  
granngårdarna så länge de orkade. Värre blev det med åren, då sjukdom och krämpor satte  
in. De hårda fältliveti ungdomen satte sina spår i Anders hälsa. De sista åren framlevde han  
sina dagar sjuklig och bortglömd. Han tvingades söka fattighjälp av församlingen. Först på  
1860-talet tycks landets myndigheter börjat tänka på sina krigsveteraner. Männen som  
uttagits till lantvärnet och vargeringskarlarna hade det troligtvis extra besvärligt, eftersom de  
tydligen ej kom i åtnjutande av de förmåner som de indelta soldaterna erhöll vid avgång.
 
Hvad Nytt ingriper
 Emellertid kommer situationen för Anders Lås att helt förändras tack vare ett ingripande av  
tidningen Hvad Nytt från Eksjö. I denna var nämligen den 27 augusti 1865 införd en artikel, i  
vilken redogjordes för Anders Lås svåra belägenhet. Man vädjade samtidigt till allmänheten  
om en skärv till Anders. Tidningsartikeln tycks ha haft avsedd verkan och väckt slumrande  
känslor till liv. Bidrag tillsammans med hälsningar flöt in till tidningen i en jämn ström från när  
och fjärran. Mest var det olika personalkategorier som lät höra av sig. Och vilka otroliga  
glädjescener som utspelades i det ensliga skogsstället, då gavan överlämnades. Hvad Nytts  
medarbetare rapporterar härom i följande ordalag:
 
Skrek av glädje
 Den glädje som af de ädle gifvarna framkallats hos gubben Lås var sant barnslig, den kunde  
kallas löjlig, om den ej hade framkallat farhågor att hafva tryckt i walmokrans på den åldrige  
krigarens hjässa. Högt af glädje, skrek och kommenderade han: Först till Norge sedan till  
Finland, detta ska vi aldrig släppa, klå ryssarna, sedan till Tyskland å de ska ha stryk, bara jag  
finge styrkan i benen och armarna, nu har jag till krut och bly, men först måste jag köpa mig  
tröja, och gevär får jag af kungen.
Men därefter inträdde lugn, då gubben Lås med hänförelse hopknäppte sina händer mot  
höjden och sade: Nu finner jag att det är många hjärtan kvar inom mitt kära fosterland, som  
ömma för en gammal krigare, jag dör nu lugnare, då Herren behagar kalla mig. Hustru, Du skall  
med mig nedkalla guds wälsignelse öfver dem som gifwet oss pengar öfwer, kung och  
fosterland, Gud wälsigne Eder! Tack för eder godhet emot den fattige Anders lås. Hustru, läs  
nu psalmen nr 187! (Wallinska)
Den ålderstigna hustrun yttrade under strida tårar sin tacksamhet. Denna händelse inträffade  
således år 1865. Då var Anders, som var född 2/11 1788 i Lommaryd, 77 år gammal. Hans  
hustru Lena Persdotter var från Höreda och född 28/6 1795. Redan 1866 eller året efter  
insamlingen går både hustrun och mannen bort nästan samtidigt, hustrun den 4/4 och mannen  
den 10/5. Det är under den tiden då det är som vackrast i Sjöstugan.
Vid hustruns bortgång rådde tidig vår med islossning i Lägern och flyttfågelstreck mot norr. En  
månad senare vid mannens bortgång hade våren kommit längre med blommor runt stugan och  
skira, gröna björkar längs stränderna. Kanske göken roparde från rothugget skogen i norr.  
Så får vi i fantasin föreställa oss Sjöstugan, när Anders Lås, den gamle krigaren, kämpade sin  
sista strid.  
Sven Zackrisson