NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 27 januari, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 27 januari, 2015
Skrivet av: Lennart Sandgren skrivet 2012-04-13, 18:00
Hej Inger!
Samuel Stör var soldat 1779-1790 för Kungl. Jönköpings Reg. Vista Kompani, Nr 5 Kliaryd. Född 1753 i Mellby sn (Hfl), född 1755 enl åldersuppgift i generalmönsterrulla (Gmr) från nov 1785. Ej identifierad i Fb.
Han anställdes 1779-09-09, längd 5 fot 9½ tum (172 cm),och avled 1790-09-28 under ryska kriget i Finland (Gmr 1793-06-25). Enl. bou avled han 1 october sistl. år (1790)under hemmarchen från öfverståndna Finska kriget mot Ryssland (bou N. Vedbo hdsrätt 1790 FII:18 sid 601-604).
Gift 1779-10-17 i Lommaryds sn med Lena Nilsdotter, född 1756-03-15 i Norra Solberga sn, död 1796 (Lommaryds Hfl) men inte återfunnen i Db. (I Fb skrivs hennes dopnamn som Elen (C:2 sid 151).  Hon var dotter till soldaten för Västra härads kompani nr 120 Havsvik, Nils Jonsson Sandberg och Maria Hansdotter. Utöver de tre nämnda barnen föddes 1782-10-28 sonen Petter,troligen död men ej återfunnen i Db.
Lena Nilsdotters moder Maria Hansdotter, född 1719 enligt åldersuppgift, bodde som änka inhyst hos familjen och avled 1792-08-22. Lommaryds Db: Maja Hansdotter, enka efter sold. Nils Sandberg i Hafsvik i Solberga socken, bodde nu sist i Kliaryds soldattorp, död af invärtes sjukdom med stark hufvudverk 73 år gl. Uppgifter om Sold. Nils Sandbergs öde saknas.
Enligt ett sockenstämmoprotokoll beviljades 1790 de genom sistledne krig blifna soldatänkorna och faderlösa barnen ett sammanskott af säd. Varje fjärdedels hemman skulle avstå en kappe säd (4,6 liter), torpare och andra som något hade fick ge efter råd och lägenhet säd eller penningar. Sammanskottet blev så stort att dessa soldatänkor kunde i närwarande swåra tid hugnas med en half spann (1 spann = 82,4 liter).
Källa: Kurt Steinrud Indelta soldater i Lommaryd socken
Hälsningar
Lennart Sandgren