NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-09

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-09
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2006-04-11, 21:40
1785 11(?)/8 föddes barnet Lars, son till torparen Lars Larsson och hu Katarina Persdotters barn i Breafallstorp och döptes den 28:de. (fb)
I Hfl 1789-1791, pag 85, benämns torpet Moen och när jag läser i boken Grunder att minnas, G. A. Engström (1966), ser jag att torpet var ett arrendetorp och att Lars Larsson flyttade därifrån till ett annat torp under Breafall benämnt Skumningen (Skymningen) fr o m 1800-talets ingång och att Lars dog 1827 och hustrun 1829. Torpet försvann enl boken därefter ur längderna och ingenting syns varken på kartor eller marker.
 
I dödboken anges för Lars Larsson 1827 20/10 att han var född i Breafall 1755 19/4 och att föräldrarna var bonden Lars Johansson o dess hu Katarina Davidsdotter - samt ges en mängd annan information om hans liv. Han benämns inhyseman från Skymningen och anges 72 ? år och änkling. Här anges också att hustrun av 7/2 s å.
 
I hennes dödnotis anges att hon var född 1/4 1757 i Marbäcks sn, samt att hon och mannen hade 3 efterlevande söner samt en son som var död.
 
Det kan väl vara något att börja med.
Vänligen,
Olle Elm
PS. Jag förmodar att det är Lommaryd (F) som avses. DS