NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-26
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2005-02-27, 20:16
Hej Hans,
Det är inte mycket jag har att komma med, men några uppgifter finns:
 
Simon Olofsson bör ha bott i Svinshulan åtminstone 1673 6/3 då följande händer vid tinget:
 
Erich i Swijnesola för Et blånad gifwet Simon Ibid. sakfältes till 3 marker till 3skiptes, efter Sårm.B. mz Wil. 10. Cap.
 
Vad jag kan se är han nämndeman första gången 1675 4-5/6. 1676 den 1-2/6 är hans tid som nämndeman över, och där han tidigare förekommit - sist i nämnden - står af menigheeten Olof i Kärna.
 
Troligen har Du redan koll på barnen till Anders Gudmundsson i Norra Sunhult; I domboken förekommer 1680 27-28/9 ett mål som kan ha med en av dennes söner att göra:
Dräng Simon Andersson j Sundhult, för Mökränckt Elin Månsdotter jbidem född aff Laggifto Säng, men drängen will henne inthz Echta, ty dömbdes han för Mökränckning, att böta 40. marker till 3skiptes efter Giftm. B. 3. Cap.  Stuprator uthlofwade och godwilligt, att när Kohnan haar födt Barn, om det blifwer widh lifwet, till des Uppehälle gifwa henne då 9.daler Srmt och bekosta hennes absolution.
Vänligen,
Olle