NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 16.5.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16.5.2002
Skrivet av: Carl-Fredrik Hanzon skrivet 2001-10-29, 21:22
Hej Olle!
 
Någon prästman Jonas Arenander har aldrig funnits i Locknevi, vare sig som kyrkoherde eller komminister. Däremot tillhör de övriga Arenandrarna du nämner samma prästsläkt, företrädesvis bosatt i Smålandsdelen av Linköpings stift det andliga Östergötland. Släktskapet mellan de i Locknevi bosatta släktmedlemmarna åskådliggöres genom följande antavla, utgående ifrån den siste Lockneviprästen Arenander:
 
 
***Proband***

1 Petrus Arenander, f 1700 20/3 i Tjärstads sn, d 1768 23/3 i Locknevi, komminister i Locknevi 1744
 
 
***I***

2 Laurentius Petri Arenander, f 1666 18/3, d 1718 28/5 i Locknevi, kollega i Västervik 1690, i Linköping 1693, komminister i Kättilstad 1696, kyrkoherde i Locknevi 1707, g 1695 10/2 m
 
3 Ingeborg Stridelia, f 1677 31/5, d 1758 27/1 (g 2:o m makens eftertr. Andreas Nicolai Sällroth, kyrkoherde i Locknevi)
 
 
***II***

4 Petrus Laurentii Arenander, f 1628, d 1709 9/12 i Locknevi, Collega Scholae i Norrköping 1659, kyrkoherde i Locknevi 1668, g 1665 m
 
5 Margareta Philipsdotter [Bononia], f 16(20), d 1702 22/4 82 år gammal i Locknevi (g 1:o m Lars Andersson [vars barn kallade sig Ankarbom], befallningsman på Ankarsrum)
 
6 Petrus Jonae Wolnander, f i Vårdnäs sn, d 1687 26/12 i Hägerstads sn, komminister i Hägerstad 1652 och kyrkoherde ibidem 1675, (g 1:o m NN Notopolina), g 2:o 1658 3/7 m
 
7 Kirstin Persdotter Öring, f 1637, d 1708 14/4 (g 1:o m Petrus Engius, krigspräst)
 
 
***III***

10 Philippus Bononius (eller Filip Bondesson), f 1593 i Furingstads sn, d 1669 i Locknevi sn, prv ca 1620, adjunkt i Häradshammars sn, hovpredikant hos pfalzgreve Johan Casimir på Stegeborgs slott, komminister i Häradshammars sn 1630, kyrkoherde i Locknevi sn s.å., prost, (stamfader för ätten Ehrensteen nr 33) [se ssk diskussion Bononius] g 1:o m följ. (g 2:o m Anna Eriksdotter)
 
11 Margareta Edvardsdotter (el.Evertsdotter) skall ha varit en köpmansdotter fr Söderköping
 
 
***IV***

20 Bononius Halstani (eller Bonde Halstensson), f 155(4), d 1605 [14/3 SOW] i Furingstads sn, kyrkoherde i Furingstad, underskrev Uppsala mötes beslut 1593, g m
 
21 Sigrid Larsdotter, trol f i Söderköping, kyrkoherdehustru i Furingstads sn
 
22 Edvard / Evert NN, skall ha varit en från England inkommen köpman, bosatt i Söderköping, (möjl. identisk m borgmästare Evert Holm, se diskussion under Söderköping)
 
 
***V***

42 Lars Olofsson (stamfader för släkten Laurin), d 1606 [13/2 SOW], befallningsman över Hammarkinds, Memmings och Skärkinds härader, underfogde el. hauptman på Stegeborgs slott, underhäradshövding, bosatt i Söderköping, g m
 
43 Helena Johansdotter, d 1608 [16/2 SOW], liksom maken begravd i S:t Laurentii k:a, Söderköping  (7418-7419 föräldrar till Laurentius Laurinus d ä, den berömde psalmdiktaren)
***