NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2008-07-15, 20:57
Födelseboken för åren 1770-1800 är ju dessvärre förkommen. Christian Månsson (som f.ö. var född 10 september 1743) dog 1 dec. 1816 i fattighuset i Hässleby, där hustrun dog redan 18 okt. 1811. I hennes dödsnotis uppges att hon haft 9 barn, varav 6 då levde. Chritian var bonde i Brestorp ännu på 1790-talet. I kyrkoräkenskaperna har jag funnit kyrkogångspengar betalade för Maria nio gånger, bl.a. 1776 eller 1777, men har endast klara belägg för sonen Jonas (1769-1805, bonde i Brestorp), dottern Anna (född 2 april 1782), sonen Johan (född 30 dec. 1785 och 1811 tjänstedräng i Högerum, Södra Vi sn) samt sonen Peter (född 27 maj 1793); dessa har kunnat identifieras via husförhörslängder. Det finns även en Samuel Christiansson, enl. hfl född 24 april 1781 i Hässleby sn, som är bonde i Tingstad, Edshults sn, mot slutet av 1810-talet, då även Magnus Christiansson bor där. Huruvida dessa båda är bröder och söner till Christian Månsson är emellertid inget som jag f.n. kan bekräfta.