NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008
Skrivet av: Karl-Henrik Rydén skrivet 2008-05-27, 23:36
Hej Patrick,  
Jag blev först lite tveksam, för det fanns även en Jochim Hansson som var gästgivare i Ingarps gästgiveri (Ingatorp) omkring år 1700 dvs. den tid då Hans borde ha fötts.
Men sedan läste jag Birger Johanssons artikel i släkthistoriskt forum (4/92). Han har gjort en avskrift av förlikningen som ingicks efter att Jockum Christernsson kom hem från fångenskapen i Ryssland. Där finns sonen Hans omnämnd!  
Uplästes en förlikning af fölljande innehåll: Anno 1722 d. 23 oct. hafver Jockum Christiansson och Lars Ingesson i Lönå blifvit öfverens och förlikning sig emillan Träffad och gjord, angående dhem tvistighet som dhem etc.....
senare:
Bohaget bytes på det sättet Lars Ingesson behåller sitt alt hvad som han hafver haft i bohaget, som hans var när han vigdes och sonen Hans Jockimsson uttager sin trediedel, som emot systern Britta Jockimsdotter förra uti bohaget är bytt. etc...
 
Hör gärna av dig,  
/Karl-Henrik