NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2008-01-27, 12:33
Tyvärr är detta de båda äldsta bevarade hfl; A I:1 är dessutom endast ett fragment. Hässleby har varit egen församling, men utgjorde annex till Rumskulla. Hässlebys kyrkobokföring har varit helt parallell med Rumskullas, varför vi vet att ministeriallängderna för 1650-1696, 1697-1723 samt 1770-1800 har gått förlorade, vilket skett mellan 1849 och 1861. Mer om Hässlebys kyrkobokföring finns att läsa i Arnold Sandberg, Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med år 1800 (1948), s. 549f. Han konstaterar sammanfattande: Om orsakerna till de stora och sena arkivalieförlusterna är intet med säkerhet bekant (ib., s. 550).