NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 12 december, 2007

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 12 december, 2007
Skrivet av: Lars Hasselblad skrivet 2007-03-22, 18:59
Det verkar ju vara som du skriver men jag tycker skrivningen den påtagliga frånvaron av dopvittnen kan diskuteras.
Det är ju ändå så att Per Staffansson är dopvittne åt Kerstin vid ett par tillfällen och att de är dopvittnen tillsammans.
Att en Per Staffansson är dopvittne åt Kerstin 1713 framgår ju av dopboken. Sen må han varit noterad i mtl eller ej eller orten felskriven.
15 år var väl tillåten giftasålder vid den här tiden?
Det definitiva svaret bör nog anstå tills man säkert hittar vigselnotisen men dina invändningar har viss vikt, förstås.
Har det nämnts på nätet förut att Christiern Jochumsson har den här sonen Staffan?
Om inte, var nog det av visst intresse, hoppas jag.