NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 12 december, 2007

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 12 december, 2007
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2007-03-22, 00:02
Kerstin Staffansdotter, gift med Werner Wernersson i Pukulla, är med största säkerhet inte dotter till Staffan Christiernsson. Staffan bor enl. mtl ogift hemma hos föräldrarna i Sandvik ännu 1697, är 1698 och 1700 gift och bosatt i Fagerhult, Hässleby sn, men 1702 överflyttad till Björkeberg i Ingatorp; senast 1715 har han bosatt sig i Dödringshult (som stundom kallas endast Hultet - 1700 brukas Björkeberg under Hultet), allt enligt mtl. Kerstin Staffansdotter torde nog vara född omkr. 1690, möjligen tidigare m.h.t. att hennes sista barn föds 1727; vore hon Staffan Christiernssons dotter, kan hon inte vara född tidigare än 1698, och för denna trakt förefaller det vara väl tidigt att en flicka gifte sig vid 14-15 års ålder. Någon vigselnotis finns heller inte i Ingatorp. Detta samt den påtagliga frånvaron av dopvittnen som direkt skulle kunna knytas till Kerstin Staffansdotter pekar i riktning mot att hon inte har sitt ursprung i Ingatorps sn. Namnet Staffan finns ju dock i både Västra Ryd och Svinhult, men inte heller där finns någon vigselnotis för Werner och Kerstin.
 
Per Staffansson i Björkeberg, som bor där ogift som brukare från 1716, då han övertog bruket, är sannolikt son till Staffan Christiernsson och borde med ledning av ovannämnda uppgifter vara född 1698 eller 1699 i Fagerhult, Hässleby sn.
 
Bonden Per i Amundarp 1713 är en annan person än Per Staffansson i Amundarp 1720 - den sistnämnde finns inte enligt mtl (det finns ingen Per alls i Amundarp vid denna tid) och det är därför troligt att orten är felskriven för Björkeberg. Det kan också påpekas att den anförda dopnotisen från 1731 rör ett barn fött 13 febr. och dopet ägde rum 21 febr., ej 18 dec.