NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-26
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2004-10-16, 16:28
Något har hänt med texten i föregående fråga. Den skall lyda: ”Eftersom delar av Hässleby har flyttats mellan olika både socknar och län så undrar jag om följande hemman/byar möjligen har vid något tillfälle tillhört någon annan socken än Hässleby/annat län än Jönköping: Prästemåla, Möcklemark, Wärkulla och Boda”.
 
Svaret är nej, både på påståendet och frågan. Hässleby sn, vare sig i sin helhet eller delar av socknen, har flyttats mellan olika län och socknar. Däremot var Hässleby - alltså beläget i Södra Vedbo härad och Jönköpings län - annexförsamling till Rumskulla (i Sevede kontrakt, med hälften belägen i Sevede härad och Kalmar län och hälften i Ydre härad och Östergötlands län). Dessutom var delar av Katebo och Sjöarp samt hela Livarp i Lönneberga kyrksocken i Aspeland i Kalmar län belägna i Hässleby jordebokssocken i Södra Vedbo.
 
Prästemåla är ett torp på Hässleby gårds ägor  medan de andra är hemman: Boda (1 hemman), Möcklemark (2 hemman) och Värekulla (1 hemman).