NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-21

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-21
Skrivet av: Kenneth Johansson skrivet 2003-02-23, 19:23
Tack Bo för dina uppgifter om Christman Persson!
(Se Målilla (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/1102.html?1045523182))
Du skriver i ditt inlägg att han är född 1668? Från vilken källa har du denna uppgift?
Jag frågar då jag har problem med att pussla ihop hans härkomst.
 
Från hans dödsnotis 1730 har jag noterat ålder ”60år”, vilket betyder att han är född 1678, dvs 10 år senare än din uppgift.  
 
Å andra sidan undertecknar redan år 1692 en Christman Persson i Hult tillsammans med Christman Nilson och Daniel Börjesson, båda från Hult en skrivelse ang ägoskillnad i ”Saxemåla och skattehem Sandvik”. (Hults byarkiv, Hässleby sn 1630 - 1852).  
 
I mantalslängder för år 1692 och 1699 finns noteringar om tre bönder i Hult.  
Christman med hustru, Daniel med hustru och Christman med hustru.
Detta stämmer väl överens med namnen på de tre som undertecknat skrivelsen.
 
Per i Hults son Christman nämnes första gången i mantalslängd för år 1686.
 
Utgående från ålder i dödsnotis skulle Christman Persson år 1692 endast vara 14 år. Han skulle dessutom redan vara gift. Detta är inte särskilt sannolikt. Troligare är att det rör det sig om två olika personer som båda heter Christman Persson och att den senare tar över gården först i samband med giftemålet 1705.
 
Med din födelseuppgift är han istället 24 år, vilket medför att det kan vara en och samma person. Han skulle i så fall vara gift redan 1692.
 
Att Christman är ett vanligt namn i Hult framgår av att år 1680 heter bönderna på de tre gårdarna Nils Christmansson, Börje Christmansson och Per Börjesson.(En skrivelse om Timerås, Hults byarkiv)
 
Har du några tips på hur jag går vidare för att lösa problemet?
 
Hälsningar
Kenneth