NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 maj, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 maj, 2015
Skrivet av: Anders Berg skrivet 2013-05-10, 08:36
Det kan nog vara så att Knut Ingvarsson flyttat mellan husen. Åtminstone enligt Skånes Ortnamn. Serie A Bebyggelsenamn del 12. Luggude härad (Lund 2003) så finns det hus i Välinge både med namnet Egrehuset och namnet Orehuset.
 
Enligt samma källa ligger Oregården i Strövelstorps socken.
 
Egre- skall komma av subst. äckra 'igenlagd (liten) åker', medan Ore- av subst. ora 'stenbunden mark, skogsmark'.
 
Vi kanske ska be Moderator Skåne att flytta detta till Välinge.